POLICJA APELUJE I OSTRZEGA! KONTROLE OZNAKOWANIA POSESJI.

W marcu tego roku policjanci KPP w Wolsztynie oraz Posterunków Policji w Siedlcu i Przemęcie prowadzić będą kontrole dotyczące respektowania przez właścicieli posesji obowiązku ich oznakowania numerycznego. W pierwszym etapie, akcja będzie miała charakter informacyjny. Jej celem będzie podniesienie świadomości mieszkańców powiatu wolsztyńskiego w zakresie obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości oraz konsekwencji wynikających z niedopełnienia tego obowiązku.
Łatwość identyfikacji poszczególnych domów ma istotne znaczenie. Brak numeru porządkowego nieruchomości powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek, jak również służb ratowniczych. Często zdarza się, że ratownicy medyczni, strażacy, lub policjanci błądzą w terenie, pytając sąsiadów o konkretny adres wezwania albo interwencji. Tym samym tracą bezcenne sekundy i minuty, które mogą uratować czyjeś życie.

Zauważając potrzebę mobilizacji i zwiększenia świadomości społecznej w tym zakresie Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie przeprowadzi w marcu i kwietniu działania w tym zakresie.

W pierwszej kolejności polegać ona będą na ustaleniu nieruchomości, których właściciele nie dopełnili obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek taki wynika z przepisów Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku.

Z właścicielami tych posesji, administratorami, dozorcami i użytkownikami nieruchomości niedopełniających takiego obowiązku policjanci przeprowadzą rozmowy oraz poinformują o obowiązkach, jaki nakłada na nich wskazana powyżej ustawa.

Przeprowadzenie tych działań zaplanowano na marzec bieżącego roku. Po tym czasie, począwszy od kwietnia prowadzone będą działania sprawdzające. Wobec osób, które nie zastosują się do wydanych przez policjantów poleceń, stosowane będą kary wynikające z art. 64 Kodeksu Wykroczeń. Sprawca wykroczenia określonego w tym artykule musi liczyć się z karą nagany lub grzywny do 250 złotych.

wolsztyn.policja.gov.pl

(Visited 625 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz