Podpisanie porozumienia o współpracy z Wielkopolskim Związkiem Kolarskim w Kaliszu

Centrum Kształcenia i wychowania OHP w Pleszewie podpisało porozumienie o współpracy z Wielkopolskim Związkiem Kolarskim w Kaliszu. Ideą jest wspólna praca na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w środowisku Ochotniczych Hufców Pracy i klubach zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Kolarskim. WZK jest 34 instytucją, z którą CKiW OHP w Pleszewie podpisało takie porozumienie.


 Porozumienie zostało  podpisane przez Krystiana Piaseckiego-dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania OHP oraz  Lucjusza Wasielewskiego – prezesa Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu. Zakłada ono m.in. propagowanie i krzewienie idei dyscypliny kolarskiej, upowszechnianie wartości i zasad olimpizmu oraz form kultury fizycznej; popularyzowanie wybitnych zawodników, trenerów, działaczy oraz osiągnięć sportowych i szkoleniowych, wspieranie działań z zakresu edukacji zdrowotnej oraz  zdrowego stylu życia.

  – Od wielu lat nasza placówka podejmuje współpracę  na rzecz młodzieży z wieloma instytucjami i organizacjami społecznymi, kulturalnymi i sportowymi. Bardzo mocno stawiamy  na sport, toteż naturalną koleją rzeczy było podpisanie umowy z WZK. Sport rowerowy staje się coraz popularniejszy wśród podopiecznych Centrum, dlatego uznaliśmy, że warto podjąć taką inicjatywę. Zakładamy więc, że możliwe będzie  organizowanie wspólnych  imprez sportowych i szkoleniowych oraz  działań z zakresu edukacji zdrowotnej . – wyjaśnia Krystian Piasecki. 

 Głównym zadaniem Wielkopolskiego Związku Kolarstwa  w Kaliszu jest  promocja, rozwój i rozpowszechnianie  kolarstwa na terenie swojego działania, prowadzenie działalności  w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Związek popularyzuje również  ochronę  zdrowia, działalność  na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz  integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzyspołecznej. 

 – Cieszymy się, że do grona instytucji z nami współpracującymi dołączyło Centrum Kształcenia i Wychowania OHP z Pleszewa. Młodzież stanowi spory potencjał, więc myślę, że  nasze wspólne działania przyniosą dobre rezultaty. – dodał Lucjusz Wasielewski,   prezes  Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu.

Porozumienie zakłada też  m.in.  współorganizowanie spotkań z zawodnikami, trenerami i  działaczami kolarskimi. Stawia również na   szerzenie wiedzy w zakresie przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego czy  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

(Visited 22 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz