Otwarcie nowego odcinka ekspresowej S5 w Gnieźnie

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wraz z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzym Szmitem wzięli udział w uroczystym otwarciu nowego odcinka drogi ekspresowej S5 prowadzącej z Gniezna aż do granicy województwa w kierunku Bydgoszczy. Kierowcy już mogą korzystać z trasy.

Szybkie tempo prac pozwoliło na oddanie do ruchu drogi ekspresowej na dwa miesiące przed kontraktową datą wykonania. Odcinek prowadzący od węzła „Gniezno Południe” do węzła „Mieleszyn” ma długość 18,4 km. W ramach inwestycji wykonano 3 węzły drogowe oraz 19 obiektów inżynierskich (mosty i wiadukty). Wybudowano także dwa miejsca obsługi podróżnych wyposażone w urządzenia wypoczynkowe i sanitarne. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ok. 578 milionów złotych, z czego 310 milionów złotych pochodziło ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wiceminister Jerzy Szmit podziękował inwestorowi oraz generalnemu wykonawcy za szybkie zakończenie prac. Podkreślił, że mimo trudności, które pojawiły się przy realizacji nowa trasa została otwarta dwa miesiące przed planowanym terminem. Prace nad przedłużeniem drogi będą kontynuowane w województwie kujawsko-pomorskim. – Odcinek prowadzący do Grudziądza będzie otwarty w 2019 roku – zadeklarował wiceminister. Trasa połączy wówczas autostradę A1 Gdańsk-Katowice z autostradą A2 Poznań-Warszawa i za jej pośrednictwem z drogami ekspresowymi S11 oraz S5 do Wrocławia.

– Dwujezdniowa ekspresowa droga uwolni historyczne miasto Gniezno od ruchu ciężkiego, a kierowcom podróżującym tranzytem umożliwi szybką i bezpieczną podróż – mówiła w trakcie uroczystości otwarcia Danuta Hryniewiecka, zastępca dyrektora poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. D. Hryniewiecka wskazywała także na dobre skomunikowanie nowej trasy z kluczowymi dla ziemi gnieźnieńskiej drogami poprzez węzły Kłecko, Gniezno Północ oraz Mieleszyn. Bezkolizyjny ruch zapewnia kierowcom 5 wiaduktów w ciągu drogi S5, 9 wiaduktów nad drogą, 4 mosty oraz przejście dla zwierząt.

Wojewoda udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 13 grudnia 2013 roku. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło rok później. Podstawą oddania inwestycji do użytkowania były wydane uprzednio decyzje Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzieleniu pozwoleń na użytkowanie poszczególnych obiektów (łącznie 30 decyzji) oraz brak sprzeciwu do użytkowania obiektu budowlanego z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Źródło: poznan.uw.gov.pl

Czytaj również …

(Visited 688 times, 1 visits today)

Leave a Reply