Oświadczenie Grzegorza Bartola ws. zakupu nieruchomości w Starym Tomyślu

Oświadczenie   

W związku z nasileniem się nieprawdziwych informacji w mediach  w sprawie zakupu nieruchomości w  Starym Tomyślu i nieustannego prezentowania mojej osoby w złym świetle, zmuszony jestem  do zaprezentowania swojego stanowiska w tej sprawie.

FAKTY

Starostwo Powiatowe trzykrotnie ogłaszało przetarg na zbycie nieruchomości w Starym Tomyślu.

– I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości odbył się w dniu 6 listopada

2017r. i zakończył się wynikiem negatywnym (brak chętnych).

– II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości odbył się w dniu 22 marca

2018r.   i zakończył się wynikiem negatywnym (brak chętnych).

– W dniu 30.04.2018 roku Starostwo Powiatowe ogłosiło III przetarg na tablicy ogłoszeń,

a także opublikowało wyciąg z ogłoszenia o przetargu w  Rzeczpospolitej również

30.04.2018.

– III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości odbył  się w dniu 9 lipca 2018r.

Do przetargu  przystąpiło dwóch oferentów. W wyniku przeprowadzonej licytacji stałem

się  docelowym nabywcą.

Jak widać, temat sprzedaży nieruchomości bardzo długo był podejmowany w różnych instytucjach i dostęp do informacji  w tym zakresie był bardzo szeroki. Każdy  mógł przystąpić do przetargu na równych zasadach, wpłacając wadium w wymaganym czasie. Jeżeli cena sprzedaży była, jak twierdzi Pan Burmistrz: poniżej wartości szacunkowej, to dlaczego z całej Polski zgłosiły się tylko dwie osoby?

MITY

Oficjalnym powodem zakupu nieruchomości w Starym Tomyślu przez obecnego Burmistrza była chęć pobudowania mieszkań komunalnych oraz domu opieki nad osobami starszymi.

Formalnie inicjatywa w tej sprawie  pojawia się dnia 02.07.2018 – uchwała Rady Miejskiej

nr L III/508/2018 w trakcie trwającego już III przetargu.

Burmistrz wysyła jednak  właściwe pismo do Zarządu Powiatu w dniu 05.07.2018- na dwa dni robocze przed przetargiem.

 Jeżeli rzeczywiście Panu Burmistrzowi zależało na tych terenach, to osobiście pokonałby  dystans 80 m dzielący jego gabinet  od gabinetu Starosty i po męsku usiadł do rozmów z  Zarządem Powiatu Nowotomyskiego w sprawie realnych możliwości nabycia.

I tutaj pojawiają się zasadnicze pytania :

Co robił Pan Burmistrz przez prawie rok od czasu ogłoszenia I przetargu?

Czy nie było wystarczająco dużo czasu ,aby przygotować odpowiednie uchwały,

bez wad prawnych i spokojnie nabyć tą nieruchomość?

Czy rzeczywiście Panu Burmistrzowi zależy na komunalnych mieszkaniach i domu spokojnej starości?

W dniu 8.01.2016 Burmistrz Gminy Nowy Tomyśl sprzedaje w drodze takiego samego przetargu  działkę numer 519/3  o powierzchni 0,4876 ha położoną w Glinnie za kwotę 330.000 zł + VAT ( kwota uzyskana jest wyższa od wywoławczej o 30.000 zł). Na tej działce znany deweloper buduje wielorodzinny dom mieszkalny – ponad 50 mieszkań!

 

Jeżeli idea budowania mieszkań oraz domu starości jest tak bliska naszemu Burmistrzowi to w jakim celu sprzedaje gminne grunty, na których można było zrealizować tego typu inwestycje już od 2015 roku?

W tym samym przetargu nie znaleziono nabywcy na grunt o powierzchni 5,27 ha położony w Paproci -działka 551/2.

Dlaczego Pan Burmistrz nie zmienia planu zagospodarowania przestrzennego i rozpoczyna budowy wielorodzinnych mieszkań komunalnych oraz domu starości na swoich gruntach?

Jaki jest sens wydawania publicznych pieniędzy ( w kwocie ponad  2.000.000. zł ) na kolejne  nieruchomości, jeżeli od 4 lat  nie robi się nic na posiadanych już terenach?

Moim zdaniem kompletnym mitem jest zakup nieruchomości pod realne potrzeby budownictwa mieszkaniowego.

CEL

Rozgłos w tym zakresie ma na celu zwiększenie kapitału politycznego w trwającej kampanii wyborczej kosztem znieważania mojej osoby. Nie będzie bezkarnego przyzwolenia na tego typu działania. Widać ,że chęć utrzymania władzy przysłoniła Panu Burmistrzowi zasady praworządności i dobrego obyczaju.

Dziwię się, że jako prawnik pogubił się Pan w prostych procedurach. Osobną sprawą pozostaje granie na emocjach ludzi starszych i rzeczywiście potrzebujących pomocy mieszkaniowej.

Z poważaniem

Grzegorz Bartol(Visited 5 172 times, 1 visits today)

Leave a Reply