Ostatnie dni zbiórki podpisów pod ustawą „Psycholog w każdej szkole”

Prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia:

Nazywam się Mikołaj Wolanin, mam 18 lat i dużą przyjemność oraz zaszczyt pełnić funkcję prezesa i fundatora Fundacji na rzecz Praw Ucznia. W ramach działań fundacyjnych zbieramy obecnie — jako Komitet Inicjatywy Ustawodawczej — podpisy pod obywatelskim projektem ustawy wprowadzającym obowiązek zatrudniania psychologów we wszystkich polskich szkołach (formalnie projekt jest nowelizacją Prawa oświatowego).


Obecnie na około 20 000 szkół dla dzieci i młodzieży zatrudnionych jest nieco ponad 10 800 osób na stanowisku psychologa, wobec czego około połowa (nie wiemy, ile z tych osób pracuje w szkołach, gdzie jest więcej niż 1 psycholog) uczniów i uczennic w Polsce nie ma dostępu do pierwszego kontaktu w przypadku kłopotów czy pierwszych oznak problemów ze zdrowiem psychicznym (według badań — dokładny przypis w uzasadnieniu projektu — nawet do 20% uczniów i uczennic może borykać się z problemami mogącymi być jednym z zaburzeń psychicznych), co chcielibyśmy zmienić. Każdy powinien mieć bowiem dostęp do pomocy psychologicznej również i w szkole (w postaci swoistego pierwszego kontaktu).

W naszej ocenie projekt jest o tyle wyjątkowy, że składa go grupa młodzieży — wszyscy członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej (15 osób) mają bowiem 18 lub 19 lat i chcą działać na rzecz dobra wspólnego — obecności psychologów we wszystkich polskich szkołach (najstarsi wolontariusze są z kolei na pierwszych latach studiów; najmłodsi — zaczynają liceum). Projekt uzyskał poparcie m.in. pana Marka Michalaka — byłego Rzecznika Praw Dziecka, Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” czy Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (z uwagami).

Podpisy można składać wyłącznie papierowo na wykazach. Mogą je składać osoby pełnoletnie z obywatelstwem polskim. Zebrane podpisy należy wysłać do około 5 grudnia do siedziby Komitetu (adres na wykazie podpisów).

Treść projektu ustawy, jego uzasadnienie oraz wykaz podpisów są dostępne na: http://ustawa.prawaucznia.pl

Mikołaj Wolanin
Prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia
Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

(Visited 89 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz