W Opalenicy rozpoczęły się Letnie Turnusy dla Seniorów organizowane przez OR PZERiI i OPS.

W Opalenicy rozpoczęły się Letnie Turnusy dla Seniorów organizowane przez tamtejszy Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów i Ośrodek Pomocy Społecznej.


W ramach tego wydarzenia seniorzy spotykają się w Parku Miejskim w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Opalenicy i mają okazję porozmawiać z osobami pełniącymi różne funkcje w samorządzie gminnym i powiatowym. Rozmowy toczą się wokół ważnych spraw lokalnych z dziedzin społeczno – gospodarczych. Dzisiaj opaleniccy seniorzy spotkali się z burmistrzem Opalenicy Tomaszem Szulcem i dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu Marcinem Bramborem. Turnusy dofinansowane są ze środków PFRON za pośrednictwem PCPR-u oraz z budżetu Powiatu Nowotomyskiego w ramach Otwartego Konkursu Ofert na rok 2017.

Źródło : Powiat Nowotomyski


This slideshow requires JavaScript.
(Visited 191 times, 1 visits today)

Leave a Reply