Okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych

Ponad 200 pielęgniarek i położnych wzięło udział w okręgowym zjeździe samorządu zawodowego w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.


Głównym tematem rozmów było rosnące zapotrzebowanie na pracę pielęgniarek w jednostkach służby zdrowia.

Podczas spotkania rozmawiano o problemach kadrowych pielęgniarek i położnych w polskim systemie ochrony zdrowia. Podkreślano, że dobrze działający system pielęgniarstwa i położnictwa jest warunkiem sprawnego funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia.

Środowisko pielęgniarek i położnych duże nadzieje pokłada w realizacji opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia Strategii rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, której celem jest zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych w polskim systemie opieki zdrowotnej i powstrzymanie emigracji zarobkowej oraz zmotywowanie absolwentów do podejmowania pracy w zawodzie.

Organizatorem zjazdu była Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, która realizuje zadania związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki lub położnej, integruje środowisko zawodowe oraz zajmuje się promocją zdrowia i edukacji zawodowej.

Źródło:poznan.uw.gov.pl

Foto: Maciej Krajewski
(Visited 161 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz