Od blisko 25 lat bezpieczeństwa poznaniaków pilnują kamery

Obecnie w ramach monitoringu miejskiego działają 1 433 kamery oraz Zintegrowane Centrum Zarządzania Kryzysowego i Oglądu Monitoringu Wizyjnego. Jego utworzenie znacząco wpłynęło na bezpieczeństwo na poznańskich ulicach – w ubiegłym roku wykryto o blisko 60 proc. więcej zdarzeń wymagających interwencji niż przed otwarciem centrum. System cały czas jest rozbudowywany i unowocześniany.


– Bezpieczeństwo mieszkańców jest naszym priorytetem. Jednym z najważniejszych działań w tym obszarze jest kwestia rozwoju i modernizacji systemu monitoringu miejskiego, który w Poznaniu liczy już blisko 25 lat – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Miasta. – Kamery są dużym ułatwieniem dla policji, straży miejskiej, prokuratury, nagrania mogą być materiałem dowodowym. Ale co bardzo ważne, działają też w sposób prewencyjny. W miejscach, gdzie pojawiają się kamery, przestępczość znacząco spada.

W 2024 roku na rozbudowę i modernizację monitoringu Miasto Poznań planuje przeznaczyć łącznie ponad 3,5 mln zł. Dzięki temu system zostanie rozbudowany o ponad 60 nowych kamer.  Oznacza to, że jeszcze w tym roku ich liczba wyniesie ok. 1500.

Podpisano już umowy z wykonawcami powiększenia systemu o 6 nowych kamer w rejonie ronda Obornickiego oraz dwie na skrzyżowaniu ulic Lutyckiej i Strzeszyńskiej. Bezpieczniej będzie także na terenie osiedli: Podolany (8 urządzeń) oraz Zielony Dębiec, Świerczewo i Wilda (14).

Pod koniec czerwca wybrano także wykonawców kolejnych etapów rozbudowy systemu na osiedlach: Krzyżowniki-Smochowice, Antoninek-Zieliniec-Kobylepole i Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, które finansowane są z pieniędzy przekazanych przez rady osiedli. W ramach tych zadań do systemu zostanie włączonych łącznie 18 kamer. 

Oko na centrum miasta 

Do końca bieżącego roku nowe kamery zostaną zainstalowane na skrzyżowaniach Starego Miasta dotychczas nieobjętych monitoringiem miejskim – Półwiejskiej i Królowej Jadwigi oraz Solnej i al. Niepodległości. Na każdym z nich zainstalowane zostaną co najmniej 4 kamery. 

Miasto cały czas zastępuje też najstarsze kamery w systemie nowymi.  Do końca tego roku planuje wymienić te zainstalowane w latach 2008-2010 na fragmentach trasy Traktu Królewsko-Cesarskiego – od ronda Śródka do skrzyżowania ulic Aleksandra Fredry i Wieniawskiego. 

– Założyliśmy, że co ok. 10 lat kamery muszą być zastępowane nowymi ze względu na postęp technologiczny. Nowe urządzenie to także zwiększenie efektywności operatorów monitoringu – mówi Witold Rewers, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP. 

System był także modernizowany w ramach Programu Centrum i rewitalizacji płyty Starego Rynku. Wymieniono wtedy istniejące, wyeksploatowane urządzenia na nowe. Przy okazji dodano tam kamery stałopozycyjne, które pozwalają na ciągły nadzór nad tą ważną częścią miasta.

W trakcie przygotowania są także tegoroczne inwestycje obejmujące rozbudowę systemu na terenie osiedli: Rataje, Grunwald Północ i Wola oraz w parkach: im. Karola Marcinkowskiego oraz im. Izabeli i Jarogniewa Drwęskich. W tych lokalizacjach przybędzie 11 kamer. 

Ponadto w ramach projektów realizowanych obecnie przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie do systemu zostanie włączonych w 2025 roku co najmniej 26 kamer – 17 w ramach budowy mostów berdychowskich oraz 9 w ramach budowy wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej.

Technologia w służbie bezpieczeństwa

W październiku 2022 roku rozpoczęło prace Zintegrowane Centrum Zarządzania Kryzysowego i Oglądu Monitoringu Wizyjnego. Miejsce to połączyło 6 stacji oglądu monitoringu, które znajdowały się rozproszone na terenie Poznania.

– Otwarcie centrum to była wielka zmiana. Przełożyło się to na naszą pracę – możemy lepiej zarządzać zespołem, łatwiejsza stała się też wymiana informacji z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Widać to po wynikach – mówi Marta Hyżak-Spychała, zastępczyni komendanta straży miejskiej.

W 2023 roku dzięki monitoringowi wykryto 9 264 zdarzeń wymagających interwencji, natomiast jeszcze przed otwarciem centrum, w całym 2021 r. było ich 5 849. To wzrost o 58 proc.
Wśród najczęstszych zdarzeń, których wykrywalność w 2023 r. wzrosła najbardziej w porównaniu do roku 2021 są: 

  • interwencje związane z osobami w kryzysie bezdomności (wzrost wykrywalności o 271 proc.), 
  • blokowanie, utrudnienie ruchu (wzrost wykrywalności 160 proc.),
  • picie alkoholu (wzrost wykrywalności o 63 proc.). 

Do systemu monitoringu dostęp ma około 400 użytkowników. Są to pracownicy straży miejskiej, policji, ZDM, MPK, CZK, straży granicznej, ABW, urzędu miasta, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Komendy Miejskiej PSP.

Koszt inwestycji utworzenia centrum wyniósł blisko 2,5 mln zł. Podczas prac wykorzystano ok. 8 km kabli.

1500 kamer

Idea powstania na terenie stolicy Wielkopolski systemu monitoringu zrodziła się w 1999 roku, jako wspólna inicjatywa Miasta i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Pierwsze  kamery zostały zainstalowane w 2001 roku na rondzie Kaponiera i ulicy Dworcowej. W kolejnych latach monitoringiem objęto Stary Rynek i ulicę Święty Marcin oraz główne ciągi komunikacyjne, w tym przystanki tramwajowe na trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Do zadań Miasta należała wtedy budowa systemu, przy czym gotowe jego elementy były przekazywane policji, która zajmowała się jego obsługą. 

W 2010 roku kamer było 146, a Miasto przejęło od policji zadania związane z administrowaniem, eksploatacją i utrzymaniem systemu, a także zapewniło całodobową obsługę stanowisk operatorskich w komisariatach policji, zatrudniając do tego celu pracowników cywilnych straży miejskiej. Jednocześnie w związku z rozwojem technologii w ramach rozbudowy systemu w obszarze Traktu Królewsko-Cesarskiego i  rejonie Jeżyc dokonano przejścia całego systemu z analogowego na cyfrowy. 

Na przełomie 2021 i 2022 roku opracowano koncepcję rozwoju i utrzymania Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w latach 2022-2030, która zakłada skupienie się na poprawie jakości i ogólnego funkcjonowania systemu. Jesienią 2022 r. otwarto Zintegrowane Centrum Zarządzania Kryzysowego i Oglądu Monitoringu Wizyjnego. Aktualnie miasta pilnują 1 433 kamery. Jeszcze w tym roku ich liczba wzrośnie i wyniesie ok. 1500. 

JZ/poznan.pl/

 

 

(Visited 68 times, 1 visits today)

Leave a Reply