Obywatele Iraku nielegalnie pociągiem do Berlina. Cudzoziemcy podróżowali pociągiem międzynarodowym relacji Warszawa – Berlin.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Poznaniu-Ławicy 18 lipca br. przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec 6 obywateli Iraku, którzy udawali się do Niemiec. Cudzoziemcy podróżowali pociągiem międzynarodowym relacji Warszawa – Berlin.


Podczas kontroli dwoje obywateli Iraku (ojciec i córka) legitymowali się tylko litewskimi dokumentami azylowymi, nie posiadali paszportów. Zostali pouczeni o konieczności powrotu do kraju, który wydał zezwolenie na pobyt, a także pouczeni o odpowiedzialności za przekroczenie granicy państwowej z Litwy do Polski oraz usiłowanie przekroczenia granicy z Polski do Niemiec bez wymaganych dokumentów, tj. paszportu oraz wizy.

Pozostali 4 obywatele Iraku nie posiadali dokumentów uprawniających do wyjazdu do Niemiec ani do pobytu na terytorium Polski. Ponadto przekroczyli nielegalnie granicę z Litwy do Polski w nieznanym miejscu oraz czasie, za co zostali ukarani mandatami karnymi, a następnie umieszczeni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

 (Visited 102 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz