Obywatel Ukrainy PRZEWOZIŁ LUDZI, A NIE BYŁO MU WOLNO! Naruszył przepisy na kwotę 22 tysięcy złotych i musi opuścić Polskę!

Nielegalny przewóz osób przy pomocy aplikacji mobilnej odkryli inspektorzy z Poznania wraz z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej. Podczas kontroli ujawniono liczne naruszenia przepisów na kwotę 22 tysięcy złotych przez obywatela Ukrainy, do którego wezwana została Straż Graniczna.

20 listopada na terenie Poznania inspektorzy wraz z policjantami szukali kierowców, którzy wykonują przewozy osób w szarej strefie przy użyciu aplikacji mobilnych. Akcja prowadzona w godzinach porannych w rejonie dworca kolejowego przyniosła efekt w postaci zatrzymania pojazdu kierowanego przez obywatela Ukrainy. Ujawniono liczne naruszenia ustawy o transporcie drogowym na łączna kwotę 22 tysięcy złotych. Wśród nich znalazły się: wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji, wykonywanie przewozu okazjonalnego pojazdem niespełniającym odpowiedniego kryterium konstrukcyjnego. Kierowca nie miał też orzeczeń lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Ponadto inspektorzy mieli podejrzenia co do legalności wykonywania pracy przez zatrzymanego. Przybyły na miejsce kontroli patrol Straży Granicznej po analizie dokumentów zatrzymał kierowcę w celu złożenia wyjaśnień. Obywatel Ukrainy został przewieziony do placówki Straży Granicznej na Ławicy. W związku z brakiem zapłacenia nałożonej kaucji przez kierowcę i jednoczenie przewoźnika, pojazd którym był wykonywany nielegalny przewóz został na lawecie usunięty na parking do dalszego zabezpieczenia.

 

Obywatel Ukrainy poniesie konsekwencje nielegalnej pracy

Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Poznaniu-Ławicy zobowiązali do wyjazdu z Polski obywatela Ukrainy, który świadczył usługi w zakresie przewożenia pasażerów nie mając do tego wymaganych dokumentów.

W środę 20 listopada w Poznaniu funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili kontrolę legalności pobytu oraz kontrolę zatrudnienia wobec 48-letniego obywatela Ukrainy. Auto, którym kierował mężczyzna zostało wytypowane do kontroli przez funkcjonariuszy Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Jak się okazało w trakcie legitymowania obywatel Ukrainy świadczył usługi kierowcy UBERA i przewoził pasażerów. Funkcjonariusze stwierdzili zainstalowaną i uruchomioną w kontrolowanym pojeździe aplikację „UBER”. Inspektorzy ITD nałożyli na kierowcę karę w wysokości 12 tys. złotych. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej stwierdzono, że 48-latek jest w Polsce leganie jednak podjął i prowadził działalność gospodarczą polegającą na przewozie osób korzystając z aplikacji UBER niezgodnie z przepisami ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.

W związku z tym mężczyzna został zatrzymany. Komendant PSG w Poznaniu – Ławicy po przeprowadzonym postępowaniu wydał wobec cudzoziemca decyzję, na podstawie której będzie musiał opuścić Polskę w ciągu 30 dni.

(Visited 2 090 times, 1 visits today)

One thought on “Obywatel Ukrainy PRZEWOZIŁ LUDZI, A NIE BYŁO MU WOLNO! Naruszył przepisy na kwotę 22 tysięcy złotych i musi opuścić Polskę!

Dodaj komentarz