Obchody wyjątkowego jubileuszu – 510 lat wsi Sątopy

10 czerwca 2017 r. mieszkańcy, przyjaciele i sympatycy miejscowości Sątopów rozpoczęli obchody wyjątkowego jubileuszu – 510 lat wsi Sątopy, bogatej w tradycję, historię i kulturę  wsi.


Całość uroczystości przewidzianych w roku jubileuszu została zaplanowana i była realizowana przez powołany Komitet Organizacyjny w 2016 roku. W listopadzie  2016r. na zebraniu wiejskim wybrano  komitet organizacyjny. Na kolejnych spotkaniach powstawały pomysły jak uczcić to święto. Opracowano program obchodów. Okolicznościowe plakietki otrzymał każdy uczestnik święta. 510. lecie Sątopów to szczególny dzień w życiu mieszkańców. Przy tej okazji niemal same nasuwają się takie pojęcia jak: pamięć, tożsamość i historia. To pamięć przywiodła wszystkich na te wspaniałą uroczystość.

NA PROGRAM UROCZYSTOŚCI ZŁOŻYŁY SIĘ:
1. Msza święta w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli z udziałem Chóru OTTIMO z Grodziska Wlkp. poprzedzona też koncertem.
2. Uroczysta inauguracja jubileuszu przy Świetlicy Wiejskiej
3. Występy artystyczne:
– dzieci i absolwentów Szkoły Podstawowej im. Leonarda Śliwińskiego w  Sątopach,
– Zespół „Wiaruchna” z Urbanowa,
– Zespół „Niespodzianka” działający przy Nowotomyskim Ośrodku Kultury,
– Pokaz judo – Akademia Poznań.
– Zabawa taneczna przy zespole „Paradox Band” z okolic Ozimka na Opolszczyźnie.

Mszą św. w kościele pw. św. Andrzeja Boboli, którą odprawił Przedstawiciel Arcybiskupa Poznańskiego ks. dr prof. Jan Frąckowiak, rozpoczęto obchody jubileuszu. Przed mszą św. wystąpił chór OTTIMO działający przy Miejskim Ośrodku Kultury „Rondo” w Grodziska Wlkp. Potem wszyscy goście oraz mieszkańcy Sątopów zostali zaproszeni na dalszy ciąg obchodów do Świetlicy Wiejskiej.


This slideshow requires JavaScript.

GALERIA ZDJĘĆ :  Obchody 510.lat wsi Sątopy

Otwarcia inauguracji jubileuszu dokonali Magdalena Miś – Herbeć – nauczyciel języka angielskiego w szkole w Sątopach oraz Mateusz Jandy – radny Rady Miejskiej – mieszkaniec wsi, którzy przywitali gości: samorządu powiatowego i gminnego reprezentowanych przez Przewodniczącą Rady Powiatu, Starostę, Wicestarostę Powiatu, Burmistrza i Wiceburmistrza Gminy Nowy Tomyśl, radnych gminy  i powiatu, Sołtysów z gminy Nowy Tomyśl, dyrektora szkoły wraz z całym gronem pedagogicznym, duszpasterzy oraz wszystkich gości i mieszkańców.


Uroczystość rozpoczęła się Polonezem w wykonaniu dzieci z miejscowej szkoły. Następnie głos zabrali goście  między innymi: Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, Starosta Nowotomyski – Ireneusz Kozecki wraz z cała delegacją, sołtysi i przedstawiciele jednostek gminnych. Wszelkie  jubileusze skłaniają zawsze do refleksji nad minionymi latami, osiągniętymi sukcesami, porażkami, warunkami, w jakich realizowano plany i marzenia. Jubileusze miejscowości skłaniają do podsumowania działań ludzkich i wydarzeń minionych, mobilizują wyzwalając energię twórczą ludzi współczesnych, by wzbogacić duchowo i materialnie swoją rodzinną wieś – tę małą ojczyznę. Uczą jak najlepiej służyć ziemi rodzinnej.
I wreszcie historia… Historia jest procesem ustawicznego przechodzenia teraźniejszości w przeszłość, która z czasem staje się przyszłością. Dzieje tej małej wioski, wplatają się w historię ziemi nowotomyskiej. Zgromadzeni goście wysłuchali bogatej historii wsi, którą przedstawiła Barbara Jandy. Powiedziała, iż jubileusz miejscowości jest okazją do ukazania działań i wydarzeń naszych przodków i obecnych mieszkańców wsi. Z zachowanych dokumentów, relacji rodzin, nasi przodkowie wykonali ogrom pracy. Dzięki ich wysiłkowi wybudowano kościół,  budynek organistówki, pastorówkę, szkołę, remizę strażacką, plebanię, cmentarz, Świetlicę Wiejską, wykonano telefonizację wsi, drogi, chodniki, oświetlenie na ulicach oraz sieć światłowodową. Wieś jest zwodociągowana i posiada gazociąg, a obecnie przygotowywany jest projekt kanalizacji wsi. Nadano nazwy ulicom. Wybudowano place zabaw, powstała szkółka piłkarska. Powstają nowe zabudowania, nowe budynki mieszkalne, zakłady pracy. Wszystko to tworzyli ludzie, mieszkańcy mając wsparcie władz samorządowych. Dla mieszkańców Sątopów niech przesłaniem będą słowa naszego rodaka Jana Pawła II „Polska jest dobrem wspólnym całego Narodu i na to dobro muszą być otwarci wszyscy jej synowie i córki, bo takie dobro domaga się stałego i rzetelnego wysiłku całego społeczeństwa” i dalej kontynuował: „Pragnę bardzo by Polacy mogli budować owocnie dziś i jutro”. Niech tak się stanie w przypadku tej miejscowości – jubilatki – wsi Sątopy.


Dalsza część to już część artystyczna. Uczniowie i absolwenci szkoły z grupy „TEATRALNI” przedstawili  spektakl pt. tytułem „Spotkanie żywiołów-powrót do korzeni”. Grupa ta działa przy świetlicy wiejskiej w Sątopach pod kierunkiem Pani Magdaleny Mis-Herbeć i zrzesza młodzież i dorosłych.  Inscenizacja była połączeniem ruchu, muzyki etnicznej, białego śpiewu i autorskich tekstów poetyckich. Osadzona w klimacie starosłowiańskim  nawiązywała w swej symbolice do nierozerwalnej więzi człowieka z naturą i jego poszukiwań swojego miejsca na ziemi. Cały program był przeplatany tańcem, piosenkami i wspólnym śpiewem.
Na koniec części artystycznej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na tort urodzinowy oraz poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Sątopach zasponsorowany przez wiele firm i przyjaciół tej miejscowości. Prowadzący podziękowali za wsparcie w organizacji obchodów Jubileuszu: Sołtysowi Pani Marii Piekarczuk, Radzie Sołeckiej, Panią i Panom z Koła Gospodyń Wiejskich, Szkole Podstawowej im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach, sponsorom oraz wszystkim pozostałym za trud i poświęcenie. Powiedzieli, że świadomość tego, że tak wiele osób i instytucji wspiera nas słowami, życzliwością, finansowo, jest dla nas inspiracją i zachętą do dalszej pracy i działań dla środowiska. Dalsza część uroczystości przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze i tańcach do białego rana.

Źródło : satopy.eu
(Visited 608 times, 1 visits today)

Leave a Reply