Nowy Tomyśl: Zatrzymanie i zarzuty dla funkcjonariusza Urzędu Skarbowego

Prokuratura Rejonowa w Nowym Tomyślu prowadzi śledztwo z zawiadomienia Wielkopolskiego Wydziału Terenowego Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów dotyczące nadużycia władzy przez kierownika komórki kontroli Urzędu Skarbowego w Nowym Tomyślu.


W związku z dokonanymi w sprawie ustaleniami, na polecenie prokuratora zatrzymano Marka S. – funkcjonariusza w/w urzędu, któremu w dniu 25 lutego 2019 roku przedstawiono zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych i działania na szkodę interesu publicznego (art. 231 § 1 k.k.). Wymieniony działając z chęci osiągnięcia korzyści osobistej i materialnej (art. 231 § 2), a także ukrywając fakt prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej w postaci usług księgowych, zaniechał przeprowadzenie kontroli podatkowych podatnika, czym doprowadził do przedawnienia należności publicznoprawnych wynikających z tytułu podatku VAT.

Podejrzany złożył obszerne wyjaśnienia, w których nie przyznał się do stawianego mu zarzutu. Prokurator zastosował wobec niego dozór Policji, poręczenie majątkowe w kwocie 30.000,00 zł oraz zawieszenie w wykonywaniu zawodu urzędnika skarbowego na czas trwania postępowania.

Przestępstwo niedopełniania obowiązków lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego dokonane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

(Visited 2 576 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz