Nowy Tomyśl – Wiadukt to priorytet! Czy dla wszystkich? [FILM]

Nowy Tomyśl: Wiadukt to priorytet! Czy dla wszystkich?

W środę 6 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym odbyło się kolejne spotkanie Społecznego Komitetu w sprawie Budowy Obwodnicy Zachodniej wraz z Wiaduktem nad torami kolejowymi w Nowym Tomyślu.

Było to poszerzone zebranie Prezydium Komitetu, w którym udział wzięli m.in. Radni Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu Adam Polański, Mieczysław Szczechowiak, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców oraz członkowie prezydium m.in. Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Ryszard Napierała, Wicestarosta Nowotomyski Tomasz Kuczyński.

Celem spotkania było podsumowanie dwuletniej już działalności Komitetu. Podsumowania tego dokonał Mieczysław Michalczak pomysłodawca i współzałożyciel stowarzyszenia, które powstało na początku 2015 roku.

Celem Społecznego Komitetu jest wsparcie budowy Obwodnicy Zachodniej wraz z Wiaduktem nad torami kolejowymi w Nowym Tomyślu.

Największym do tej pory sukcesem Komitetu jest to, że w ogóle problem braku wiaduktu w Nowym Tomyślu wypłynął i stał się przedmiotem dyskusji nie tylko w Nowym Tomyślu czy powiecie, ale w województwie i kraju. Dzięki Komitetowi o problemie tym dowiedzieli się parlamentarzyści różnych opcji politycznych, Władze Województwa, a dzięki Radnemu Sejmiku Wojewódzkiego Ryszardowi Napierale temat ten jest znany przedstawicielom samorządu wojewódzkiego.

Intensywne działania Komitetu i osób wspierających, przyczyniły się do wprowadzenia tego zadnia do planu inwestycji województwa wielkopolskiego, oraz podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu o wspieraniu tej inicjatywy i podjęcia dalszych działań w tym kierunku.

Obecnie dalsze działania przybliżające realizacje tej inwestycji uzależnione są w dużej mierze od Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, to właśnie tu musi powstać plan zagospodarowania przestrzennego, dokument, bez którego dalsze procedowanie w temacie budowy wiaduktu jest nie możliwe.

Według relacji Radnych Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu prace nad tym dokumentem trwają , mają być gotowe w połowie bieżącego roku. Jednak jak dobrze pamiętają członkowie komitetu już rok temu obecna ówczesna Zastępczyni Burmistrza Nowego Tomyśla Bogna Żelazna na jednym ze  spotkań społecznego komitetu składała deklaracje, że plan ten będzie gotowy w pierwszej połowie roku 2016. Niestety po raz kolejny na spotkaniu komitetu, mimo zaproszenia, nie był obecny Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, zabrakło również Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu Marcina Brambora .

Dużym zaangażowaniem w tej sprawie wykazał się Radny Adam Polański, który włączył się czynnie w działanie komitetu. W grudniu minionego roku na Komisji Komunalnej, Prawa i Porządku Publicznego, której przewodniczy radny Polański rozmawiano także na temat wiaduktu, jednak nie odbyło się bez sprzeciwu radnego Wojciecha Andryszczyka, który żądał wykreślenia tego punktu z porządku obrad tejże komisji.

Komitet działa i nadal będzie  działać, bo wiadukt  dla naszej Gminy, Regionu to priorytet – mówi Przewodniczący Mieczysław  Michalczak.

Dlaczego dla niektórych radnych ten temat jest nie wygodny, dlaczego burmistrz nie chce rozmawiać o nurtującym problemie komunikacyjnym z mieszkańcami Nowego Tomyśla działającym w komitecie? Dlaczego???

To pytanie nadal nurtuje wiele osób. Być może to niewygodna sprawa, bo ktoś pierwszy podjął inicjatywę, pod którą podszyć chcą się inni, pyta jeden z uczestników spotkania.

Komitet powstał by wesprzeć budowę wiaduktu, by pomóc. To że nie którzy twierdzą, że na spotkaniach Komitetu je się  tylko ciasteczka i bije pianę, to prośba do tych osób, niech nie przeszkadzają  jak sami dotychczas  niewiele zrobili w tej sprawie . Komitet  będzie działać aż do osiągnięcia celu. Jeżeli nie zrealizuje tego zadania z tą władzą miejską to zrobi to z inną władzą miejską , -dodaje przewodniczący Mieczysław Michalczak.

Już w najbliższy czwartek na posiedzeniu Komisji Komunalnej, Prawa i Porządku Publicznego dyskutowany będzie punkt: Informacja na temat postępu prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Tomyśl oraz konkretnych planów (etapów działań) dotyczących obwodnicy i wiaduktu.

Dla osób zainteresowanych kontaktem ze Społecznym Komitetem w sprawie Budowy Obwodnicy Zachodniej wraz z Wiaduktem nad torami kolejowymi w Nowym Tomyślu : inicjatywa.mm.wiadukt@wp.pl  , Społeczna Inicjatywa Budowy Wiaduktu w Nowym Tomyślu

 

Przewodniczący Mieczysław Michalczak wraz z członkami  Społecznego Komitetu w sprawie Budowy Obwodnicy Zachodniej wraz z Wiaduktem nad torami kolejowymi w Nowym Tomyślu życzy wszystkim mieszkańcom powiatu nowotomyskiego , wolsztyńskiego i grodziskiego oraz wszystkim użytkownikom drogi wojewódzkiej 305 , spokojnych , radosnych Świąt Wielkiej Nocy , mniej korków i drożności na drogach !

Fot. Maciej Kasprzak

 

Czytaj również …

(Visited 790 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz