Nowy Tomyśl – Na komisji Komunalnej o wiadukcie

Nowy Tomyśl – Na komisji Komunalnej o wiadukcie

W miniony poniedziałek 19 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu odbyło się posiedzenie komisji Komunalnej, Prawa i Porządku Publicznego. Jednym z tematów podjętych podczas obrad komisji była informacja w sprawie budowy obwodnicy wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi w Nowym Tomyślu.

Pojawiające się w ostatnim czasie różne informacje na temat budowy zachodniej obwodnicy Nowego Tomyśla wraz wiaduktem, oraz liczne pytania ze strony mieszkańców nakłoniły mnie do wpisania punktu dotyczącego wiaduktu do porządku obrad– komentuje przewodniczący komisji Adam Polański. Ta sprawa jest zbyt Warzna by o niej nie rozmawiać, a czas ucieka, nieubłaganie – dodaje radny.

Na zaproszenie przewodniczącego w posiedzeniu komisji udział wzięli również przedstawiciele Społecznego Komitetu Wsparcia Budowy Wiaduktu w Nowym Tomyślu, przedstawiciel starostwa powiatowego Piotr Szymkowiak, Zbigniew Markowski Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej członek Nowotomyskiej Izby Gospodarczej, radni, zastępca burmistrza Paweł Mordal, pracownicy urzędu.

Ku dużemu zdziwieniu uczestników komisji, mogło dojść do nie wysłuchania informacji w sprawie budowy obwodnicy wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi w Nowym Tomyślu. Jeden z radnych chciał usunięcia tego punktu z porządku obrad.

Wszystkie osoby biorące udział w tym spotkaniu przyznawały, że tylko wspólne działania i wzajemnie wsparcie mogą sprawić ty coś w tym temacie mogło zostać zrealizowane. O takim wsparciu i pomocy ze strony starostwa deklarował Piotr Szymkowiak. Natomiast o inicjatywie wsparcia tego projektu przez Nowotomyską Izbę Gospodarczą mówił prezes Markowski.

Po rozmowach z marszałkiem czy dyrektorem WZDW kolejny krok należy teraz do gminy, która musi przygotować plan zagospodarowania przestrzennego bez tego nie będą możliwe dalsze prace.

(Visited 184 times, 1 visits today)

Leave a Reply