Nowy Tomyśl: Uwaga! KOMUNIKAT – Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

K O M U N I K A T

Burmistrz Nowego Tomyśla informuje, że trwa nabór wniosków na  udzielenie dotacji celowej na  dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 r.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, które są  położone na terenie Gminy Nowy Tomyśl a obecnie są ogrzewane źródłem ciepła na paliwo stałe.


Dotację można przeznaczyć na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym

  • na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem lub olejem opałowym,
  • na gruntową pompę ciepła,
  • oraz na budowę przyłącza gazowego w przypadku wymiany pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem.

 Wysokość dotacji celowej będzie wynosić:

1)  4.000 zł    na  zakup nowego pieca centralnego ogrzewania,

2)  8.000 zł    na zakup pompy ciepła,

3)  2.000 zł   za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego  tych nieruchomości, które nie były podłączone do sieci gazowej, przy jednoczesnej wymianie pieca na paliwo stałe na piec gazowy.

Udzielenie dotacji na budowę przyłącza gazowego będzie  możliwe jedynie łącznie z udzieleniem dotacji na wymianę pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany gazem.

WNIOSKI  MOŻNA  SKŁADAĆ

w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu

Druki wniosków można pobrać  ze strony internetowej Urzędu www.nowytomysl.pl w zakładce mieszkaniec – dotacje lub osobiście pokój nr 12

Warunkiem przyznania dotacji będzie złożenie pisemnego kompletnego wniosku do Burmistrza Nowego Tomyśla jeszcze przed rozpoczęciem modernizacji systemu ogrzewania. Po ocenie wniosku i jego akceptacji zostanie podpisana umowa na dofinansowanie.

Wnioskodawcy, którym udzielono dotacji celowej, zobowiązani będą do utrzymania efektu ekologicznego inwestycji, czyli użytkowania nowego źródła ciepła, przez okres co najmniej 5 lat od daty złożenia wniosku o wypłatę dotacji, pod rygorem jej zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi.

Uchwała Nr XXXI/289/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z 20 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła  obowiązuje do 31 grudnia 2020 r., zatem zadanie musi zostać zrealizowane i rozliczne w bieżącym roku.

Zobacz również …

(Visited 1 129 times, 2 visits today)

Dodaj komentarz