Agitacja wyborcza w pociągach POLREGIO? – Sprzeciw Marszałka Woźniaka i Wicemarszałka Jankowiaka

W piątek 6 października 2023 r. do Adama Pawlika – Prezesa Zarządu POLREGIO S.A. w Warszawie Marek Woźniak – Marszałek

Read more