Nowy Tomyśl: Uwaga! Kolejna zmiana w organizacji ruchu spowodowana przebudową ulicy Piłsudskiego

KOMUNIKAT
Z dniem 10 czerwca 2019 roku wprowadzona zostanie kolejna zmiana w organizacji ruchu spowodowana przebudową ulicy Piłsudskiego w Nowym Tomyślu.Wyłączony z ruchu zostanie cały odcinek przebudowywanej ulicy zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. W trakcie realizacji zadania zapewniony będzie stały dojazd pojazdów Policji do budynku Komendy Powiatowej, pojazdów Poczty do siedziby Poczty Polskiej, pojazdów SGB do budynku Banku Spółdzielczego oraz w
miarę potrzeb pojazdów służb komunalnych.
Zamknięcie całego odcinka ulicy podyktowane jest koniecznością rozpoczęcia robót rozbiórkowych i sanitarnych na pozostałej części przebudowywanej ulicy.
W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu zmianie ulegnie również organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Poznańskiej polegająca na wprowadzeniu pierwszeństwa przejazdu dla samochodów wyjeżdżających z ulicy Ogrodowej w kierunku ronda przy ul. Poznańskiej.
Za powstałe utrudnienia wszystkich mieszkańców serdecznie przepraszamy.

/nowytomysl.pl/

(Visited 1 838 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz