Nowy Tomyśl – Uroczystość przekazania nowych pojazdów pożarniczych połączona z naradą podsumowującą działalność Komendy za 2018 rok

W piątek, 22 lutego 2019r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu odbył się uroczysty apel z okazji pozyskania samochodów dla KP PSP w Nowym Tomyślu:

– samochód specjalny ratownictwa technicznego z hydraulicznym dźwigiem samochodowym (SCANIA),

– samochodu specjalnego z Drabiną Mechaniczną o wysokości 30 m (IVECO MAGIRUS),

– samochodu specjalnego lekkiego operacyjnego (CITROEN BERLINGO),

dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nądni:

– samochodu lekkiego ratowniczo gaśniczego (Opel MOVANO)

oraz z okazji Narady Rocznej podsumowującej działalność Komendy w roku 2018.

Uroczysty apel swoją obecnością zaszczycili:

mł. bryg. Arkadiusz Przybyła – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

Andrzej Wilkoński – Starosta Powiatu Nowotomyskiego,

insp. Jarosław Żurek – Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyślu,

ppłk Przemysław Bojarczuk – Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Tomyślu,

Tomasz Szulc – Burmistrz Opalenicy,

dr Stanisław Piechota – Wójt Gminy Miedzichowo,

Mieczysław Skrzypczak- Wójt Gminy Kuślin,

Marek Orzechowski – Zastępca Burmistrza Zbąszynia,

Elżbieta Dziubała – reprezentant Burmistrza Nowego Tomyśla,

Antoni Kraszewski – reprezentant Burmistrza Lwówka,

Ksiądz kanonik Andrzej Grabański – który w dniu dzisiejszym poświecił nasze nowo pozyskane samochody,

Piotr Maniecki – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Koło nr 16 w województwie wielkopolskim,

Rafał Frącek – Prezes Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nądni

Naradzie oraz uroczystej zbiórce z okazji pozyskania samochodów pożarniczych , w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Tomyślu przewodniczył Zastępca Komendanta Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu mł. kpt. Jakub Kłosowski, który na wstępie przywitał zaproszonych gości oraz podziękował za ogromny wkład władz samorządowych w rozwój potencjału ratowniczego powiatu nowotomyskiego.

Podczas pierwszej części spotkania, zrealizowanego w pomieszczeniach garażowych Komendy nastąpiło uroczyste, symboliczne przekazanie kluczyków do pozyskanych samochodów pożarniczych.

W pierwszej kolejności przekazania samochodu specjalnego ratownictwa technicznego z hydraulicznym dźwigiem samochodowym oraz samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną o wysokości 30 m dokonał mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przy asyście Zastępcy Komendanta Powiatowego mł. kpt. Jakuba Kłosowskiego.

Przekazania kolejnego, pozyskanego samochodu, specjalnego lekkiego operacyjnego dokonali Andrzej Wilkoński Starosta Nowotomyski wraz z Markiem Orzechowskim Zastępcą Burmistrza Zbąszynia. Przekazania ostatniego samochodu pożarniczego, pozyskanego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nądni, dokonali mł. bryg. Arkadiusz Przybyła Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP wraz z Markiem Orzechowskim, Zastępcą Burmistrza Zbąszynia. Po symbolicznym przekazaniu kluczyków do wszystkich czterech samochodów pożarniczych nastąpił uroczysty moment ich poświecenia, którego dokonał ksiądz kanonik Andrzej Grabański.

W dalszej części dzisiejszych uroczystości, podczas Narady Rocznej podsumowującej działalność Komendy w roku 2018, Zastępca Komendanta Powiatowego mł. kpt. Jakub Kłosowski przedstawił tematy dotyczące statystyki zdarzeń, przyczyn powstawania pożarów oraz gospodarkę finansową Komendy. Jako druga osoba głos zabrała ogn. Magdalena Świszcz poruszając szczegółowo ruchy kadrowe, zrealizowane w naszej Komendzie w roku 2018. Kolejny funkcjonariusz str. Adrian Rogozia wyczerpująco omówił cały zakres spraw techniczno kwatermistrzowskich. Następną osobą, która stanęła przy mównicy był asp. sztab. Andrzej Łaciński – Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Dowódca zreferował najważniejsze wydarzenia związane z działalnością operacyjno szkoleniową, zrealizowane ćwiczenia na obiektach oraz najważniejsze działania ratowniczo gaśnicze. Kończąc swoje wystąpienia dokonał podsumowania w zakresie udziału nowotomyskich strażaków w zawodach sportowo-pożarniczych oraz działań na rzecz prewencji społecznej. Jako ostatni głos zabrał bryg. Dariusz Kapustka, realizujący zdania kontrolno rozpoznawcze. W sposób szczegółowy zostały przedstawione sprawy związane z ilością przeprowadzonych kontroli oraz stwierdzonych nieprawidłowości. Sprawozdanie z działalności poparte było prezentacją multimedialną, która prezentowała szereg interesujących wykresów statystycznych, wiele opisów oraz zdjęć. Prezentację, oraz wystąpienia pracowników Komendy zakończył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Tomyślu podsumowując działania Komendy w roku ubiegłym odnosząc się do najważniejszych osiągnięć oraz dzieląc się planami na rok 2019. Następnie głos zabrał mł. bryg. Arkadiusz Przybyła – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, który w swoim wystąpieniu wysoko ocenił działalność nowotomyskiej jednostki podsumował działalność Państwowej Straży Pożarnej w województwie wielkopolskim oraz przedstawił kierunki działania na rok 2019. Na zakończenie głos zabrali Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński który w kilku słowach podziękował pracownikom Komendy za ich zaangażowanie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Nowotomyskiego.

(Visited 497 times, 1 visits today)

Leave a Reply