Nowy Tomyśl: Wybrano wykonawcę opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy „wiaduktu”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Komunalnej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu”.Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL, Filip Walczak z Gorzowa Wielkopolskiego. Cena brutto wybranej oferty to 798.270,00 zł. Okres gwarancji 5 lat.

ŹRÓDŁO: Gmina Nowy Tomyśl

Upłynął termin składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na wiadukt.

Jak informuje Gmina Nowy Tomyśl:

13 sierpnia upłynął termin składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na wiadukt. Wpłynęło aż 8 ofert. Czekamy na ich sprawdzenie pod kątem formalnoprawnym przez komisję przetargową. O wynikach poinformujemy wkrótce.
Czytaj również…

 (Visited 617 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz