NOWY TOMYŚL: Preferencyjny zakup paliwa stałego – węgiel

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z procedowaniem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Burmistrz Nowego Tomyśla informuje, że obecnie brak na terenie naszej gminy spółek gminnych, które zajmują się statutowo sprzedażą węgla.
Docelowo taką spółką powinno zostać Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu sp. z o.o. Wymaga to jednak zmian w akcie notarialnym spółki oraz wyposażenia w odpowiedni sprzęt (np. waga, kasa itp.), zatrudnienie pracowników, przystosowanie terenu i zorganizowanie dowozu węgla.

W związku z powyższym, Burmistrz Nowego Tomyśla podjął rozmowy z przedstawicielami  profesjonalnych składów węgla znajdujących się na terenie Gminy Nowy Tomyśl. W wyniku wstępnych ustaleń stwierdzono, iż obecnie optymalnym i najszybszym rozwiązaniem będzie dystrybucja węgla poprzez te firmy.

 

Nowy Tomyśl, dnia 26 października 2022 roku

 

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Nowy Tomyśl zgodny z ustawą o zakupie preferencyjnym, paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz.U. z 2022 poz. 2236).

 

 

Instrukcja dla mieszkańca, krok po kroku:

  1. Należy wydrukować i wypisać wniosek oraz załączone do wniosku oświadczenie. Gotowe druki można również pobrać w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33 (pokój nr 12). Telefon kontaktowy 61 44 26 643.
  2. Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia umożliwiającego zakup preferencyjnego paliwa stałego w gminie sąsiedniej lub od innego podmiotu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu (pokój nr 12).
  3. Organ przyjmujący wniosek będzie zwracał uwagę na dwa podstawowe kryteria: czy wnioskujący jest mieszkańcem gminy Nowy Tomyśl oraz, czy jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego. Weryfikacja wniosku będzie trwała do 14 dni licząc od dnia złożenia wniosku.
  4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskujący otrzyma zaświadczenie uprawniające go do zakupu węgla.
  5. Gmina Nowy Tomyśl, nie będzie samodzielnie sprzedawać węgla stąd też na podstawie art. 4 ust.1 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, możliwe jest dokonanie zakupu zwracając się  do innego pośredniczącego podmiotu węglowego znajdującego się na terenie gminy Nowy Tomyśl, który  zgłosi chęć przystąpienia do programu i zawrze umowę z podmiotem wprowadzającym węgiel do obrotu.

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych składy:

1. P.H.U. WSMP S.C. Róża 24, 64-300 Nowy Tomyśl

Punkt sprzedażowy: ul. Kolejowa 187A, 64-300 Nowy Tomyśl

2. Firma Bartkowiak Łukasz Bartkowiak ul. Kolejowa 20, 64-300 Nowy Tomyśl.

zgłosiły chęć przystąpienia do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Nowy Tomyśl.

 

/bip.nowytomysl.pl/ 1.wniosek-o-zaswiadczenie.docx

oświadczenie – główne źródło ogrzewania-załącznik nr 2.docx

Statyczne - zobacz na Ceneo.pl

(Visited 226 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz