Nowy Tomyśl: OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

Dnia 6 sierpnia 2019 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), która weszła w życie 6 września 2019 r.


Mieszkańcy, którzy dotychczas nie segregowali odpadów proszeni są o składanie nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odbiór kompletu worków do selektywnej zbiórki odpadów – Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33 pok. 12 w godz. obsługi interesantów tj. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek czwartek i piątek 7:30-15:30).

Szczegółowe informacje dotyczące zmian wprowadzonych ww. ustawą podano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu w zakładce mieszkaniec – podatki – opłata śmieciowa.

Źródło: Gmina Nowy Tomyśl

Zobacz również …

(Visited 310 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz