Nowy Tomyśl – Ćwiczyli i rozpoznawali pałac w Wąsowie

W ubiegłym miesiącu br. dwie zmiany służbowe nowotomyskiej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej brały udział w ćwiczeniach i operacyjnym rozpoznaniu obiektu pałacowego w Wąsowie. W dniu 7 czerwca 2018r. zaplanowano ćwiczenia dla I zmiany JRG Nowy Tomyśl oraz wytypowanych jednostek OSP z terenu


gminy Kuślin. Scenariusz ćwiczeń przewidywał pożar pokoju zlokalizowanego na trzecim piętrze obiektu oraz zaginięcie jednej osoby z gości hotelowych. Zadaniem strażaków było podjęcie działań gaśniczych wewnętrznych i zewnętrznych, odszukanie zaginionej osoby i jej ewakuowanie, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zbudowanie systemu zaopatrzenia wodnego. Łącznie do wnętrza pałacu klatkami schodowymi wprowadzone zostały trzy linie gaśnicze oraz z zewnątrz jeden prąd gaśniczy z wykorzystaniem podnośnika hydraulicznego. Po części praktycznej wszyscy uczestnicy ćwiczeń wzięli udział w operacyjnym rozpoznaniu obiektu, zapoznając się z układem komunikacyjnym korytarzy, klatek schodowych, wyjść ewakuacyjnych oraz możliwościami dojazdu do obiektu. Rozpoznano również punkty przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego pałacu. Uwzględniając specyfikę i przeznaczenie obiektu, w tych cennych zajęciach szkoleniowych oprócz strażaków z JRG Nowy Tomyśl wzięli udział strażacy z miejscowej jednostki OSP Wąsowo oraz strażacy z OSP Kuślin.

Opracowanie: asp. sztab. Andrzej Łaciński
Zdjęcia: KP PSP Nowy Tomyśl

(Visited 72 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz