Nowy Tomyśl – Ćwiczenia z udziałem 11 zastępów straży pożarnej na obiektach firmy „BEROTU”

Zakład „BEROTU” to prężnie rozwijający  się zakład meblarski, produkujący mebla dla znanej firmy IKEA, zlokalizowany w pod nowotomyskim Glinnie. Po wybudowaniu nowych hal produkcyjnych i magazynowych powierzchnia obiektów zakładu wyniosła ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych.


W obiektach nowoczesnego zakładu pracy zatrudnionych zostało prawie 800 pracowników. Nowe hale produkcyjno – magazynowe, profil produkcji, występujące zagrożenie, zastosowane technologie, spowodowały, że ten zakład produkcyjny został ujęty w tegorocznym planie ćwiczeń na obiektach.

W dniach 26 i 28 czerwca br. zaplanowane zostały zajęcia szkoleniowe dla dwóch zmian służbowych nowotomyskiej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, polegające na operacyjnym rozpoznaniu obiektów i połączone z ćwiczeniami praktycznymi.

Natomiast w dniu 27 czerwca 2017r., w godzinach popołudniowych zostały przeprowadzone ćwiczenia taktyczno – bojowe z udziałem  zastępów JRG Nowy Tomyśl i wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Nowy Tomyśl. Łącznie w ćwiczeniach tak dużego związku taktycznego udział wzięły 4 zastępy z JRG Nowy Tomyśl, 2 zastępy z OSP Boruja Kościelna i po jednym zastępie z OSP Bukowiec, OSP Wytomyśl, OSP Jastrzębsko Stare, OSP Róża i OSP Sątopy.

W scenariuszu do ćwiczeń założono, że doszło do powstania pożaru w magazynie wysokiego składowania surowców produkcyjnych, w postaci płyt do produkcji mebli. Pożar spowodował zagrożenie dla kompleksu obiektów produkcyjnych i biurowych. Zaszła konieczność przeprowadzenia ewakuacji wszystkich osób znajdujących się wewnątrz. Zastępy uczestniczące w ćwiczeniach miały za zadanie wprowadzenia do wewnątrz 4 prądów gaśniczych w natarciu, dwóch prądów w obronie i podaniu dwóch prądów gaśniczych na dach obiektu.


W trakcie ćwiczeń wykorzystano nadziemny zbiornik wody o pojemności 870 m3, zbudowano buforowy zbiornik z wodą do racjonalnego wykorzystania wody jako środka gaśniczego oraz korzystano z istniejącej sieci hydrantowej. Wykorzystanie istniejących ujęć wody do przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych, doskonalenie systemów dostarczania wody oraz organizacja łączności radiowej podczas akcji gaśniczej z udziałem dużych związków taktycznych, było przewodnim celem szkoleniowym przeprowadzonych ćwiczeń.

W scenariuszy ćwiczeń znalazły się wątki dotyczące poszukiwania zaginionych osób, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie ewakuowanej z płonącego magazynu oraz udzielania pomocy medycznej pracownikowi, który dostał się pod poruszający się wózek widłowy.

W tym przypadku sprawdzono umiejętności sprawiania poduszek pneumatycznych niskiego podnoszenia będących na wyposażeniu jednostki OSP Boruja Kościelna oraz umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Warto nadmienić, że  niezapowiedziane ćwiczenia zostały przeprowadzone w dniu odbywającego się audytu na terenie zakładu pracy, z udziałem wielu zagranicznych gości, którzy również zostali zobligowani do ewakuacji. Podsumowania ćwiczeń dokonał st. kpt. Marek Kołdyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, który bardzo pozytywnie ocenił zadania i zamiary taktyczne realizowane przez strażaków oraz postępowanie osób funkcyjnych i pracowników firmy.

Prezes firmy „BEROTU”, Pan Andrzej Roszkowski nie krył zadowolenia z przeprowadzonych ćwiczeń, które przyniosły obopólną korzyść dla przedstawicieli straży pożarnej i zakładu pracy.Opracowanie: asp. sztab. Andrzej Łaciński

Zdjęcia: KP PSP Nowy Tomyśl


(Visited 533 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz