Nowi ratownicy w szeregach OSP na terenie powiatu szamotulskiego

W sobotę, 22 czerwca 2024 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach odbył się egzamin, kończący „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych”.Egzamin pomyślnie ukończyło 37 strażaków (w tym 7 kobiet) Ochotniczych Straży Pożarnych, tym samym uzyskali oni uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczych. Szkolenie było prowadzone wg. Programu Szkolenia Podstawowego Strażaka Ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych z dnia 21 września 2023 r., zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Program szkolenia składał się z części teoretycznej oraz z części praktycznej prowadzonej przez wyznaczonych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach. Uczestnicy szkolenia w trakcie kursu zaliczyli test sprawności przeprowadzony w komorze dymowej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Poznaniu oraz ukończyli szkolenie z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Druhny i druhowie podczas zajęć zdobyli niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych oraz gaśniczych podczas zdarzeń, gdzie zagrożone jest życie, zdrowie i mienie.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wręczyli: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach bryg. Arkadiusz Rakowski, Zastępca Dowódcy JRG Szamotuły kpt. Sebastian Groś, st. kpt. Daniel Wachnik oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szamotułach dh Zenon Pawlaczyk.

Opracował: st. ogn. Łukasz Kawka, KP PSP Szamotuły
Zdjęcia: sekc. Damian Czarnkowski, JRG Szamotuły

 

 

(Visited 130 times, 1 visits today)

Leave a Reply