Bardzo niebezpieczny pożar w budynku wielorodzinnym

W godzinach wieczornych 19 stycznia strażacy jednostki ratowniczo-gaśniczej ze Złotowa i OSP z Okonka prowadzili działania ratowniczo-gaśnicze w miejscowości Okonek w związku z pożarem mieszkania w budynku wielorodzinnym.


W chwili dojazdu służb ratowniczych główne zarzewia ognia, które dotyczyły jednego pomieszczenia w przedmiotowym budynku były już przytłumione przez mieszkańców przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. Zabezpieczono teren działań, przeprowadzono rozpoznanie oraz oświetlono w celu wykonania pozostałych czynności ratowniczych. Całość budynku oddymiono sprzętem mechanicznym, usunięto na zewnątrz nadpalone elementy wyposażenia mieszkania. W trakcie prowadzonych działań okazało się, iż pożarem objęty jest również przewód dymowy sytemu centralnego ogrzewania w wyniku, którego doszło do popękania ścian na linii jego przebiegu. Strażacy, aby poradzić sobie z przebiegającym procesem spalania w przewodzie musieli wykonać otwór rewizyjny w jego strukturze w celu usunięcia zalegających pozostałości wypalającej się sadzy, która tworząc tzw. sadzę szklistą skutecznie zablokowała kanał. W miejscu działań strażaków pojawił się również zespół ratownictwa medycznego, który interweniował w związku z złym samopoczuciem jednej osoby, która narażona była na oddziaływanie dymów pożarowych. Po zaopatrzeniu w pierwszej kolejności przez strażaków a następnie po przebadaniu przez ratowników PRM pozostała w miejscu zamieszkania.

Opracowanie/zamieścił st.asp. Kazimierz Wiebskowski
Zdjęcia KP PSP Złotów
(Visited 174 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz