Narada operacyjno szkoleniowa w nowotomyskiej komendzie

W dniu 29 stycznia 2019r., w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu spotkali się Naczelnicy wszystkich dziewięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego powiatu nowotomyskiego, Komendanci Gminni oraz pracownicy realizujący zadania związane z ochroną przeciwpożarową w Urzędach Miast i Gmin. Rozpoczęcia narady dokonał st. kpt. mgr  Marek Kołdyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu,


który po przywitaniu gości omówił program tematyczny roboczego spotkania. Podczas spotkania dokonano podsumowania 2018 roku pod kątem akcji interwencyjnych, działalności szkoleniowej, inspekcji gotowości operacyjnej, udziału w ćwiczeniach, podziału środków finansowych na zakup sprzętu oraz omówiono zadania jakie przyjdzie realizować jednostkom w nowym 2019 roku. Poszczególne zagadnienia zostały zreferowane przez funkcjonariuszy Komendy, którzy są odpowiedzialni za realizację określonych zadań. Dużo czasu poświęcono analizie ważniejszych akcji ratowniczo gaśniczych i ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzanych nieprawidłowości. Ważnym elementem było przedstawienie stanu wyszkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu nowotomyskiego oraz stanu wyposażenia jednostek w sprzęt. Omówione zostały zamierzenia dotyczące organizacji tegorocznych kursów szkoleniowych. Nie pominięto tematyki poświęconej zakupom inwestycyjnym i bieżącym oraz przeglądom technicznym sprzętu. Zaakcentowany również został element organizacji ćwiczeń dużych związków taktycznych w zakresie dostarczania wody na dalekie odległości oraz kwestie organizacji łączności na potrzeby kierującego działaniami ratowniczymi. Ważnym elementem spotkania było scharakteryzowanie utworzonego powiatowego plutonu ratowniczego, jego struktury organizacyjnej, zasad funkcjonowania oraz jakie ćwiczenia będą organizowane w tym roku z jego udziałem. Końcowa część narady to merytoryczna dyskusja nad omówioną problematyką i kierunkami zadań przewidzianymi do realizacji w bieżącym roku.

Opracowanie: asp. sztab. Andrzej Łaciński

Zdjęcia: KP PSP Nowy Tomyśl

(Visited 124 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz