UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE REMONTU KOMISARIATU POLICJI W OPALENICY

We wtorek 29 stycznia 2019 roku nastąpiło uroczyste zakończenie remontu Komisariatu Policji w Opalenicy. Po kilku miesiącach prac nad budynkiem udało się stworzyć funkcjonalne i przyjazne warunki służby i pracy, a także dorównano nowoczesnym standardom i wymogom w zakresie kompleksowej obsługi obywateli.


W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

W dniu 29 stycznia br. po miesiącach oczekiwań, nastąpiło uroczyste zakończenie I etapu prac remontowo-modernizacyjnych Komisariatu Policji w Opalenicy. W uroczystości udział wzięli: Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyślu insp. Jarosław Żurek, a także jego Zastępca nadkom. Sławomir Wenderski, Komendant Komisariatu Policji w Opalenicy podinsp. Marek Nawrocki oraz Kierownik Posterunku Policji w Kuślinie asp. szt. Artur Laskowski. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Poznaniu podinsp. Maciej Słupiński, Naczelnik Zaopatrzenia KWP w Poznaniu Katarzyna Jasińska, Komendant Straży Miejskiej w Opalenicy Krzysztof Ratajczak oraz Sekretarz Urzędu Gminy Tomasz Matusiak. Na uroczystości nie mogło również zabraknąć Burmistrza Opalenicy Tomasza Szulca oraz jego Zastępcy Pawła Jakubowskiego.

Remont jednostki rozpoczął się w październiku ubiegłego roku. Podczas pierwszego etapu prac udało się przeprowadzić nie tylko prace elewacyjne, ale także częściowo wyremontować wnętrze budynku. Odnowiono sekretariat, pomieszczenia biurowe, a także zaplecze socjalno-sanitarne. Nowe pomieszczenia wyposażono w meble, a wkrótce do jednostki trafi niezbędny sprzęt biurowy. Inwestycja sfinansowana została ze środków KWP w Poznaniu przy wsparciu miejscowego samorządu.

Dzięki modernizacji budynku, Komisariat Policji w Opalenicy stał się miejscem bardziej funkcjonalnym i przyjaznym, miejscem w którym warunki służby i pracy zaczęły odpowiadać podstawowym standardom.

Fot. KPP Nowy Tomyśl
UM Opalenica

(Visited 510 times, 1 visits today)

Leave a Reply