Napastnik wtargnął do szkoły. W budynku znajdowało się około 100 osób. Akcja Policji

Do jednej z kaliskich szkół 6 grudnia wtargnęła grupa uzbrojonych w niebezpieczne narzędzia napastników, po chwili padły pierwsze strzały. O zdarzeniu natychmiast powiadomiony został dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu


przez pracownika szkoły. W budynku znajdowało się około 100 osób, policjanci po wejściu do środka zastali na korytarzu jednego z napastników trzymającego zakładnika z nożem przy szyi. Policyjne negocjacje zakończyły się sukcesem, a napastnik został zatrzymany, tak wyglądał scenariusz przeprowadzonego szkolenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu.

Prowadzone tego rodzaju ćwiczenia mają na celu przygotowanie różnych instytucji na możliwość wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, podnoszenie świadomości społecznej oraz zasad zachowania się w takim przypadku. Szkolenie, zorganizowane zostało w ramach „Ramowej koncepcji realizacji szkoleń dla dyrektorów oraz pracowników placówek oświatowych dotyczących zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym”, która wpisuje się w „Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-1019”.

Ważnym elementem podczas takich zajęć jest sprawdzenie właściwego i sprawnego działania służb powołanych do reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym jak również prowadzenia akcji ewakuacyjnych i ratowniczych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało informatory zawierające wskazówki, jak zachować się w przypadku wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym, można również obejrzeć film pt.: „Wtargnięcie napastnika do szkoły” (https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/13456,Terroryzm-co-robic-w-sytuacji-zagrozenia.html).

Wymienione przedsięwzięcie zostało zrealizowane z udziałem funkcjonariuszy Nieetatowej Grupy Realizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, instruktorów 5 Rytmu Krav Magi Kalisz, a jednym z trenerów był ppłk Krzysztof Przepiórka-współtwórca elitarnej jednostki GROM.


Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.
(Visited 820 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz