Najciekawsze cmentarze w Czechach

Przedstawiamy niezwykłe cmentarze, które warto odwiedzić podczas wycieczki do Czech, zarówno te najsłynniejsze, jak i mniej znane. Niektóre urzekają wyjątkowym klimatem, zabytkowym charakterem, są owiane legendą. Szczególnie pięknie i ciekawie wyglądają w jesiennych barwach.

Cmentarze Olszański i Vinohradzki – największe w Pradze

Cmentarze Olszański i Vinohradzki leżą w bezpośrednim sąsiedztwie, w pobliżu centrum Pragi, na granicy Vinohrad i Žižkova. Pierwsze pochówki odbywały się tu pod koniec XVII wieku, a obecnie spoczywa w tym miejscu około 2 milionów zmarłych. Na terenie cmentarzy można podziwiać szereg ciekawych budowli – pomników, kaplic, kolumbariów, a nawet mniejszą świątynię prawosławną. Spoczywa tu wiele znanych osób, między innymi Václav Havel (na Cmentarzu Vinohradzkim) i Jan Palach (na Cmentarzu Olszańskim). We wschodniej części kompleksu znajdziemy Nowy Cmentarz Żydowski. Ze względu na swoją powierzchnię i liczbę nagrobków jest on największym cmentarzem żydowskim w Czechach. Także tutaj miejsce wiecznego spoczynku znalazło wiele zasłużonych osób z dziedziny polityki, kultury, nauki i przemysłu, między innymi pisarze Franz Kafka i Arnošt Lustig.

Stary Cmentarz Żydowski w Pradze – zabytek światowej sławy

Został założony w pierwszej połowie XV wieku i razem z Synagogą Staronową należy do najważniejszych zachowanych zabytków praskiej dzielnicy żydowskiej. Na działającym od ponad 300 lat cmentarzu miejsce wiecznego spoczynku znalazło około 40 000 zmarłych. Najsłynniejszą osobą pochowaną na Starym Cmentarzu Żydowskim jest uczony rabiniczny i pedagog rabin Jehuda Liwa ben Becalel, zwany rabin Löw.

Cmentarz Wyszehradzki – nekropolia czeskich mistrzów

Wyszehrad na prawym brzegu Wełtawy jest jednym z najdłużej zamieszkałych miejsc w Pradze i z miejscem tym wiąże się wiele legend z odległej przeszłości. Znajdziemy tu cmentarz, na którym pochowani są najwięksi przedstawiciele narodu czeskiego – pisarze, aktorzy, artyści, sportowcy i politycy. Spoczywają tu na przykład kompozytorzy Bedřich Smetana, Antonín Dvořák i pisarz Karel Čapek.

Cmentarz Střílky – perła architektury barokowej

Wyjątkowy barokowy cmentarz z połowy XVIII wieku znajdziemy w miejscowości Střílky w pobliżu Kromieryża.  Jest unikatowy ze względu na swój ujednolicony styl architektoniczny. Barokowe zdobienia przedstawiają rzeźby aniołów, alegorie cnót, dobrych uczynków i grzechów. Przez ekspertów uważany jest za perłę barokowej sztuki cmentarnej, unikat na skalę europejską.

Cmentarz żydowski w Holešovie – miejsce spoczynku mędrca Szacha

Cmentarz żydowski w Holešovie (17 km od Zlina) pochodzi z połowy XV wieku. Znajduje się na nim ponad 1500 grobów, z których najważniejszym jest grób i tumba uczonego rabina Sabbataja ben Meir ha-Kohena, zwanego Szachem. Miejsce spoczynku Szacha i synagogę noszącą jego imię licznie odwiedzają goście z zagranicy, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, Izraela i wielu innych krajów.

Cmentarz żydowski w Boskovicach 

Cmentarz żydowski w Boskovicach na Morawach Południowych (40 km na północ od Brna) należy do największych cmentarzy w Czechach. Znajduje się tu około 2500 nagrobków, z których najstarszy pochodzi z 1670 roku.  Do najcenniejszych należą nagrobki barokowe, tak zwanego typu mikulovskiego, zdobione elementami rustykalnymi.

Turystyka - zobacz na Ceneo.pl

zdjęcia: region Kroměřížsko, Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, Choze-KL/shutterstock, Libor Sváček, Prague City Tourism , MarkBBDO

Zobacz również …

(Visited 410 times, 1 visits today)

Leave a Reply