NACZEPA JAK PIASKOWNICA ! Chmura kurzu unoszącego się nad pojazdem, rozsypujące się na drogę kruszywo

Chmura kurzu unoszącego się nad pojazdem, rozsypujące się na drogę kruszywo, nieoczyszczone burty naczepy po załadunku, wszystko to stwarzało duże zagrożenie dla innych użytkowników dróg.


Kierowca naruszył przepisy o przewozie ładunków sypkich, dlatego został ukarany.

Ponadto oględziny wykazały zły stan techniczny naczepy. Po jej kontroli kaliscy inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu stwierdzili nadmierne zużycie i uszkodzenie ogumienia w stopniu uniemożliwiającym kontynuowanie dalszej jazdy. Analiza karty kierowcy z 2 sierpnia tego roku uwidoczniła także braki w dokumentacji jego czasu pracy. Inspektorzy nakazali kierowcy oczyszczenie burt naczepy i zabezpieczenie przewożonego ładunku oraz wymianę ogumienia w najbliższym serwisie od miejsca zatrzymania, w Antoninie na drodze krajowej numer 11. Za stwierdzone nieprawidłowości kierowca został ukarany mandatami karnymi.(Visited 348 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz