Mundurowi o odpowiedzialności karnej nieletnich

Policyjni profilaktycy spotkali się z uczniami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. 8 marca w Złotowie, aby przybliżyć im kwestie odpowiedzialności karnej nieletnich. Nie zabrakło też kilku słów o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.Złotowscy policjanci podejmują szereg działań, aby dotrzeć z przekazem profilaktycznym do dzieci i młodzieży. Jedną z form takiej działalności są pogadanki w szkołach. Wczoraj (20.11.19) policyjni profilaktycy spotkali się z uczniami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. 8 marca w Złotowie.

W czasie prelekcji mundurowi rozmawiali z uczniami odpowiedzialności karnej nieletnich za popełnione przez nich czyny oraz przejawy demoralizacji. Funkcjonariusze wyjaśnili młodzieży różnicę między nieletnim a małoletnim, omówili definicję czynu karalnego i demoralizacji. Uczniowie dowiedzieli się jakie zachowania mogą być uznane za demoralizację i jakie są granice wiekowe odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne. Poruszono, także temat agresji wśród młodzieży oraz wulgarnego i agresywnego zachowania na terenie szkoły w stosunku do innych uczniów, nauczycieli czy pracowników szkoły. Policjanci przypomnieli młodym ludziom, że nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym tak samo jak stróże prawa. Kolejnym tematem wspólnej dyskusji były zagrożenia związane z zażywaniem środków psychoaktywnych, nie zabrakło też przestróg dotyczących cyberprzestępczości a także nadmiernego i niewłaściwego korzystania z sieci.

Młodzież z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w spotkaniu. Chętnie odpowiadała na pytania i z wielkim zainteresowaniem słuchała prelekcji.

zlotow.policja.gov.pl

(Visited 99 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz