Miliony na poznańskie zabytki

Poznań dofinansuje remonty poznańskich zabytków, które są własnością prywatną. Miasto przeznacza na ten cel 2,5 mln zł – dzięki tej kwocie wypięknieje aż 26 obiektów: kamienic, klasztorów i kościołów.

To kolejna edycja dotacji konserwatorskich. W tym roku do Biura Konserwatora Zabytków wpłynęło ponad 40 wniosków o dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich. Po analizie pieniądze trafią do właścicieli 26 obiektów – Rada Miasta Poznania zgodziła się na to podczas ostatniej sesji.
– Obserwujemy, że zainteresowanie dotacjami konserwatorskimi z budżetu miasta rośnie z roku na rok – mówi Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków. – To dobry znak, bo często dotacje są dla właścicieli obiektów silnym bodźcem i motywacją do podjęcia kolejnych prac. Dzięki temu najcenniejsze obiekty Poznania odzyskują dawny blask przy dużym wsparciu miasta i zaangażowaniu prywatnych właścicieli

14 obiektów, które dostaną w tym roku dofinansowanie, to budynki świeckie. Na ich renowację miasto przeznaczy niemal 1,4 mln zł.

– Są wśród nich cenne obiekty secesyjne, jak kamienica przy ul. Roosevelta 4/Zacisze 2, usytuowana w zespole, w którym po raz kolejny miasto dofinansuje prace remontowe i konserwatorskie – wymienia Joanna Bielawska-Pałczyńska. – To także kamienice z Łazarza i z centrum miasta oraz m.in. pałac Mielżyńskich, który czeka na remont elewacji od strony Starego Rynku.

Na liście znalazło się też 12 najcenniejszych obiektów sakralnych, na których remonty miasto przeznaczy ponad 1,1 mln zł. Dzięki miejskiej dotacji dokończona zostanie m.in. renowacja fasady kościoła oo. franciszkanów na placu Bernardyńskim i renowacja fasady klasztoru oo. jezuitów; rozpocznie się też remont dachu kościoła Bożego Ciała przy ul. Strzeleckiej.

Dotacje konserwatorskie to nie jedyny sposób, w jaki miasto wspiera remonty najcenniejszych budynków. Poznań prowadzi też wieloletni program odnowy kamienic miejskich, na który przeznacza ok. 2 mln zł rocznie. W ubiegłym roku wyremontowano dzięki niemu budynek przy ul. Św. Marcin 30, w tym roku kompleksowa renowacja czeka kamienicę przy ul. św. Marcin 75.

Od 2015 roku miasto wydało na modernizacje zabytków ponad 40 mln zł.

AW /poznan.pl/

________

Lista obiektów i inwestycji, które uzyskały dotację:

1. Renowacja sklepienia piwnic XIX-wiecznego zabytkowego dworu przy ul. Łopianowej 24

2. Prace remontowe i konserwatorskie dachu w zabytkowej kamienicy przy ul. Roosevelta 4/Zacisze 2

3. Izolacja murów fundamentowych i elewacyjnych oraz naprawa elewacji budynku wieży kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Dąbrówki 4 w Poznaniu;

4. Renowacja elewacji (od strony ulic Stary Rynek i Kramarskiej) budynku przy Starym Rynku 91 – Pałacu Mielżyńskich w Poznaniu;

5.  Renowacja elewacji kamienicy przy ul. Mielżyńskiego 18;

6. Konserwacja i renowacja klatki schodowej przy ul. Strusia 3-3a;

7.  Renowacja części stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Wielkiej 21;

8.  Renowacja stolarki klatki schodowej w kamienicy przy ul. Działyńskich 2;

9.  Remont systemu odwodnienia dachu kościoła pw. św. Marcina w Poznaniu;

10. Konserwacja tynków i polichromii kościoła pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu;

11. Konserwacja okien klatki schodowej kamienicy przy Al. Marcinkowskiego 2;

12. II etap konserwacji elewacji wschodniej zachodniego skrzydła krużganków klasztoru podominikańskiego przy kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Szewskiej 18;

13. Kontynuacja zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Szewskiej 18;

14. Izolacja ścian zewnętrznych zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej 16;

15. Prace remontowo-konserwatorskie krypty „Drużbickiego” nr 3 kościoła farnego przy ul. Gołębiej 1;

16. Prace konserwatorskie elewacji wraz z zabezpieczeniami przeciwwilgociowymi kościoła pw. św. Franciszka Serafickiego przy ul. Garbary 22;

17.  Prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła przy ul. Fredry 11b;

18. Prace remontowe więźby dachowej i wymiany pokrycia dachu kościoła przy ul. Strzeleckiej 40;

19. Remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia oraz remont elewacji Bazyliki pw. św. Józefa i klasztoru Karmelitów Bosych przy ul. Działowej 25;

20. Prace konserwatorskie przy witrażu w kościele katedralnym przy ul. Ostrów Tumski 17;

21. Remont części dachu budynku przy ul. Św. Marcin 69;

22.  Prace konserwatorskie przy elewacji frontowej zabytkowej kamienicy przy ul. Fredry 2;

23. Prace konserwatorskie polichromii w budynku Psałterii przy ul. Ostrów Tumski 9;

24. Prace remontowo-konserwatorskie sklepień piwnicy kamienicy przy ul. Kościuszki 74;

25. Prace renowacyjne drzwi wejściowych zabytkowej kamienicy przy ul. Niegolewskich 10;

26. Izolacje przeciwwilgociowe kamienicy przy placu Kolegiackim 5.

(Visited 162 times, 1 visits today)

Leave a Reply