Miasto Poznań stawia na szkolnictwo zawodowe

Wyzwania dla kształcenie i szkolenia zawodowego, integracja pokoleń czy współpraca międzysektorowa – to tylko niektóre tematy, poruszone podczas Poznańskiego Forum Nowej Edukacji. Konferencja, która odbywa się na UAM wpisuje się w działania, mające na celu promocję szkolnictwa zawodowego, które miasto Poznań realizuje od wielu lat.


Celem Miasta Poznań jest, aby młodzi ludzie dokonywali wyborów takich ścieżek edukacyjnych i zawodowych, które zapewnią im pozostanie w mieście i odniesienie sukcesu. Jednym z rozwiązań są wspólne działania w obszarze edukacji i biznesu, umożliwiające szybkie reagowanie na potrzeby zmieniającego się rynku pracy, przy uwzględnieniu nowoczesnych technologii i zapotrzebowania na nowych pracowników.

– Poznań to miasto otwarte na wszelkie inicjatywy podejmujące tematy społeczne, w tym z zakresu edukacji, a w szczególności kształcenia zawodowego. Żyjemy w czasach dynamicznego rozwoju. Zmieniają się także potrzeby naszego rynku pracy. Obecnie, w erze inteligentnych miast są one zupełnie inne niż jeszcze kilka lat temu – tłumaczy prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. – Firmy lokujące w Poznaniu swoje inwestycje potrzebują nie tylko pracowników z dyplomem uczelni wyższej, ale przede wszystkim specjalistów w określonych dziedzinach. Dlatego tak istotne jest kształcenie zawodowe i stałe modyfikowanie naszej oferty edukacyjnej pod kątem wymogów i potrzeb lokalnego rynku pracy.

Międzynarodowa konferencja pt. „Wyzwanie dla edukacji zawodowej w Smart Cities” to forum wymiany doświadczeń. W programie znalazły się trzy debaty: „Wyzwania dla kształcenia i szkolenia zawodowego w erze inteligentnych miast”, „Integracja nowych pokoleń i ludności napływowej w szkolnictwie zawodowym” oraz „Współpraca międzysektorowa: uczelnie i biznes – ważni interesariusze w tworzeniu szkolnictwa zawodowego”. W dyskusji wezmą udział polscy i zagraniczni eksperci (m.in. pracownicy naukowi, dyrektorzy szkół i miejscy urzędnicy).

– Będziemy rozmawiali o tym, jak na nowe trendy rozwojowe reaguje edukacja lub raczej, jakie znaczenie ma edukacja. Wiele badań wskazuje, że Smart Cities rozwijają się tam, gdzie jest dobrze wyedukowane społeczeństwo. To efekt dobrej edukacji – mówiła podczas otwarcia konferencji Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, europosłanka, pracownik naukowy i dydaktyczny na WSE Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczestnicy konferencji wspólnie zastanowią się nad tym, jak podnosić jakość szkolnictwa zawodowego i praktyk zawodowych oraz jak zachęcić młodzież do nauki w technikach i szkołach branżowych. Swoją listę dobrych praktyk przedstawi także miasto Poznań.

– Dzisiejsza wydarzenie wpisuje się w ciąg działań, które miasto Poznań od kilku lat realizuje w zakresie promocji szkolnictwa zawodowego. Podejmujemy je w sposób świadomy. W latach 90. polskie szkolnictwo zawodowe zaczęło przechodzić kryzys, było deprecjonowane.  Zaczynamy to zmieniać. Udaje się to dzięki wspólnej pracy ze środowiskiem oświatowym i współpracy z wieloma podmiotami, m.in. pracodawcami – mówił podczas konferencji Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Wśród działań, podejmowanych przez miasto Poznań jest m. in. kampania „Szacun dla Zawodowców”, która od wielu lat promuje wiedzę o zawodach i szkolnictwie zawodowym. Jej zwieńczeniem, co roku, jest Arena Zawodów. Podczas tego wydarzenia uczniowie mogą się dowiedzieć i przekonać w praktyce, z czym wiąże się konkretny fach. Miasto dba o to, by kształcenie zawodowe odbywało się w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami i firmami, czyli szeroko pojętymi pracodawcami. Poznań korzysta w tym zakresie ze wsparcia środków unijnych poprzez realizację projektów edukacyjnych. Ważną rolę odgrywa też doradztwo zawodowe, które pomaga podjąć młodym ludziom decyzję o wyborze drogi życiowej.

– Myślę, że największym sukcesem ostatnich lat w kształceniu zawodowym jest odwrócenie tendencji spadku liczby kandydatów wybierających kształcenie w poznańskich szkołach zawodowych. Dotyczy to szkół zasadniczych i techników – zauważa Mariusz Wiśniewski. – Oczywiście, jesteśmy świadomi, że musimy być elastyczni na zmiany i szybko reagować na to, co się dzieje w szkolnictwie. To, co dziś jest dla nas ważne, to wymiana doświadczeń i praktyk. Liczę, że dzisiejsze spotkanie temu właśnie będzie służyć.

Jak podkreśla zastępca prezydenta, Poznań już dzieli się swoimi doświadczeniami.

– Miasto współpracuje z partnerami z kraju i Europy. Dyrektorzy i uczniowie uczestniczą w zagranicznych projektach i praktykach. Naszych przyjaciół z zagranicy gościmy też w Poznaniu – wyjaśnia Mariusz Wiśniewski.

Na dobre praktyki miasta wskazują też współorganizatorzy konferencji z Centrum Innowacyjnej Edukacji.

– Nie przez przypadek jesteśmy w Poznaniu, który ma się czym pochwalić w zakresie szkolnictwa zawodowego i nie tylko – mówi Joanna Bochniarz, prezes Centrum Innowacyjnej Edukacji. – Chcemy także pokazać kilka praktyk z innych części Europy i kraju, które mogą wzbogacić ofertę edukacyjną Poznania. Ruch Smart Cities jest przykładem na to, że tylko myślenie strategiczne, angażujące wielu interesariuszy, jest naprawdę skuteczne – również w edukacji.

Organizatorem konferencji w ramach Forum Nowej Edukacji jest Miasta Poznania, Centrum Innowacyjnej Edukacji i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.Dodaj komentarz