MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE BEZ TABLICY

Towary niebezpieczne w źle oznakowanym pojeździe ujawnili 27 lipca w Żodyniu na drodze krajowej numer 32 inspektorzy z Wielkopolski.


27 lipca inspektorzy z Leszna prowadzili kontrole na drodze krajowej numer 32 skierowane na przewóz towarów niebezpiecznych ADR. Podczas kontroli zespołu pojazdów odkryli, że transportowane były nim towary niebezpieczne w ilościach, przy których wymagane było oznakowanie pojazdów tablicami barwy pomarańczowej. Przewożono nawozy sztuczne na bazie azotanu amonu oznakowane nalepkami ostrzegawczymi klasy 5.1 o numerze UN 2067 w ilości łącznej 24 ton. Zespół pojazdów został oznakowany tablicą barwy pomarańczowej wymaganą przepisami umowy ADR z przodu pojazdu, natomiast z tyłu nie. Kierowca, który był jednocześnie przedsiębiorcą, jej brak tłumaczył faktem, że naczepa była nowa i w związku z tym nie miał czasu kupić tablicy. Za stwierdzone naruszenia zostały wszczęte postępowania zagrożone karą administracyjną na kwoty ponad 2000 złotych.

/witdpoznan.pl/

(Visited 30 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz