Marszałek: Wielkopolska z pomocą dla Europejskiego Centrum Solidarności!

Podczas ostatniej sesji sejmiku, z inicjatywy Marszałka Marka Woźniaka, radni województwa przegłosowali uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu na bieżącą działalność Europejskiego Centrum Solidarności. 
„Wszyscy chcielibyśmy pomóc Europejskiemu Centrum Solidarności, przede wszystkim dlatego, żeby nie znalazło się pod wpływami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pod wpływami, które mogłyby mieć charakter polityczny i wpływać na ofertę programową ECS”, mówił Marszałek Woźniak po tym, jak MKiDN zdecydowało się zmniejszyć dotację dla ECS. „Ja zadeklarowałem marszałkowi pomorskiemu wsparcie w wysokości 100 tys. zł i cieszę się, że po dzisiejszym głosowaniu stało się ono faktem”.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy m.in., że misja ECS, jako instytucji publicznej, której głównym statutowym celem jest upamiętnienie, zachowywanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei Solidarności oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce i innych krajach, ma charakter ogólnopolski. Placówka ta działa również na rzecz Wielkopolan, dbając o wspólne wszystkim Polakom dziedzictwo i ideały ruchu Solidarność – demokrację, społeczeństwo otwarte i solidarne oraz kulturę dialogu. Udzielenie dotacji jest szczególnie uzasadnione w tym roku, w którym ECS, w związku z 30. rocznicą wyborów 4 czerwca 1989 roku, organizuje obchody upamiętniające to wydarzenie.

„Nie można pozwolić na autorską korektę historii, której doświadczaliśmy już ze strony PiS. Trzeba stanowczo i solidarnie bronić tego miejsca – jako pewnej świętości – przed takimi właśnie wpływami, bo to ważne dla wszystkich Polaków miejsce”, podkreślał Marszałek Woźniak.

W trakcie poniedziałkowej sesji Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał też 300 tys. zł na zadanie pn.: Produkcja filmu dokumentalnego „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”, realizowanego przez Fundację Obywatelską „Bazar” w koprodukcji z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości w Poznaniu. Film ma służyć upamiętnieniu Powstania Wielkopolskiego i łączyć w równym stopniu warstwę merytoryczną i artystyczną. Realizacja filmu dokumentalnego o zwycięskim, powstańczym zrywie ma przyczynić się do popularyzowania wiedzy historycznej o zasługach Wielkopolan w odzyskaniu niepodległości i odpowie na zapotrzebowanie programowe filmoteki o tematyce powstańczej, w której to niezwykle ważne wydarzenie historyczne dotąd nie doczekało się filmowego dokumentu – czytamy w uzasadnieniu do uchwały. Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego przekazana zostanie poprzez zawarcie stosownej umowy z Miastem Poznań.

(Visited 25 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz