Lodowisko w Nowym Tomyślu – OSiR ogłasza konkurs ofert

OSiR ogłasza konkurs ofert na: zaprojektowanie i budowa zintegrowanego boiska multisportowego z funkcją lodowiska przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

poniżej wartości określonej w art. 11 ust. 8 ustawy – Pzp, pod nazwą:

Zaprojektowanie i budowa zintegrowanego boiska multisportowego z funkcją lodowiska przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

  1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Gmina Nowy Tomyśl – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

  1. Ogrodowa 22, 64-300 Nowy Tomyśl

Załączniki:

SIWZ

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_WW

zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu

zalacznik_nr_3_Wykaz_robot

zalacznik_nr_4_Wykaz_osob

zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia

zalacznik_nr_6_grupa_kapitalowa

zalacznik_nr_7_wzor_gwarancji

zalacznik_nr_8_wzor_umowy

zalacznik_nr_9_oswiadczenie_podwykonawcy

zalacznik_nr 10_PFU_boisko wielofunkcyjne z funkcja sztucznego lodowiska_Nowy T (002)

zalacznik_nr_11_rysunek boiska-lodowiska

zalacznik_nr_12_przekroj

zalacznik_nr_13_przyziemie 20x40x3

ZP400PodgladOpublikowanego


(Visited 826 times, 2 visits today)

Dodaj komentarz