KWP – Zatrzymanie i areszt dla osoby powołującej się na wpływy w instytucji państwowej

Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o płatną protekcję. Wpadł na gorącym uczynku podczas przyjmowania 100 tysięcy złotych od osoby chcącej otrzymać pomoc w sprawie swojej firmy. Identyczną kwotę zatrzymany odebrał kilka miesięcy temu. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu


Prokuratura Okręgowa w Poznaniu – Wydział do spraw Wojskowych prowadzi śledztwo w sprawie płatnej protekcji.

W oparciu o zebrane dowody ustalono, że Jerzy U. pod koniec grudnia 2019 roku powoływał się na wpływy w instytucjach państwowych oraz podjął się pośrednictwa w załatwieniu urzędowej sprawy osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Zaproponował, że za kwotę 200.000,00 zł załatwi wstrzymanie wykreślenia jej firmy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z tego tytułu przyjął połowę żądanej sumy.

Na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkie Policji w Poznaniu, dnia 17 marca 2020 roku zatrzymali Jerzego U. Czynność ta nastąpiła w trakcie przyjmowania przez niego kolejnej transzy pieniędzy. Wymieniony w prokuraturze usłyszał zarzut popełnienia czynu zabronionego z art. 230 § 1 k.k. W toku przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia, jednocześnie oświadczając, że nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa.

Na wniosek prokuratora, sąd aresztował Jerzego U. na okres trzech miesięcy.

Przestępstwo płatnej protekcji zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

(Visited 475 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz