Groźny wypadek skrzyżowanie DW189

18 marca 2020r. o godz. 13.52 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem dwóch pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 189 w okolicach m. Kujan.


Na miejsce zdarzenia zadysponowano niezwłocznie zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej wraz z grupą operacyjną a także najbliższe jednostki ochotniczych straży pożarnych. Po dojeździe potwierdzono zderzenie samochodu dostawczego z innym samochodem ciężarowym, przewożącym dodatkowo ładunek ponad 90-ciu butli stalowych z gazami technicznymi, pojazd znajdował się w pozycji na boku a ładunek bezpośrednio w przydrożnym rowie. Działania jednostek straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dwóm osobom poszkodowanym udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazano przybyłemu zespołowi ratownictwa medycznego. Równolegle przeprowadzono rozpoznanie w zakresie zagrożeń ze strony przewożonego ładunku gazów technicznych, wyznaczono niezbędną strefę zagrożenia a część butli wymagających dodatkowego zabezpieczenia – zawierające acetylen, poddano chłodzeniu w sprawionych przenośnych zbiornikach wodnych. Po przeprowadzeniu w/w działań całość ładunku została zabezpieczona przez firmę transportową a zabezpieczenie uszkodzonych pojazdów przejęła Pomoc Drogowa. W działaniach zaangażowanych było łącznie 10 strażaków z KP PSP Złotów oraz 10 członków z jednostek OSP Kujan i OSP Zakrzewo.

opracował: kpt. Krzysztof Olczak

zdjęcia: KP PSP Złotów

(Visited 1 827 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz