Kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Sątopach posiada już relikwie swego patrona.

Kościół parafialny w Sątopach pw. św. Andrzeja Boboli posiada już relikwie swego patrona.

Wprowadzenia relikwii męczennika i patrona Polski dokonał w  sobotę 6 maja 2017 roku abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Przewodniczył On także Mszy św. z tej okazji, przy bardzo licznie zgromadzonych wiernych. Relikwie (fragment kości św. Andrzeja) w uroczystej procesji zostały wniesione do świątyni. Procesja rozpoczęła się
w budynku plebanii. Wprowadzenie Relikwii do świątyni, to jakby zaproszenie na nowo Patrona, nie tylko do świątyni, ale do naszych domostw i serc, by był naszym orędownikiem i wzorem. Jest to dla naszej wspólnoty zaszczytem, ale równocześnie stającym przed nami zadaniem, wpatrzenia się głębiej w osobę Patrona.
Nasz Patron pokazuje, że Jego droga do świętości, poprzez męczeństwo, zakorzeniona była w oddawanej czci Matce Bożej i umiłowaniu Eucharystii. Dzięki sprowadzeniu relikwii św. Andrzeja Boboli, parafia nasza z pewnością będzie otaczana jego wstawienniczą modlitwą. Dziękujemy także naszym przodkom, iż wybrali  patrona jedności
i pokoju, w Kościele, w Polsce, a także w rodzinach, na patrona naszej skromnej parafii.

Do uroczystości wprowadzenia Relikwii nasza wspólnota parafialna przygotowywała się poprzez rekolekcje.  Rekolekcjonista przybliżając nam postać Patrona zachęcał, byśmy się z Nim zaprzyjaźnili, a wtedy On będzie wspierał nas w codzienności i pomagał wędrować do Boga.

Radując się uroczystością pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy włożyli swój trud w jej przygotowanie.

Źródło : satopy.eu

Zdjęcia dzięki uprzejmości: Ks. Kan. Pawła Szułcika
(Visited 1 290 times, 1 visits today)

Leave a Reply