KONIN. Ćwiczenia PSP i OSP pod kryptonimem „WARTA 2020”.

W dniach 7, 8, i 9 lipca 2020r. teren przy rzece Warcie w okolicach Mostu Unii Europejskiej w Koninie stał się miejscem koncentracji wybranych sił i środków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie i wytypowanych terenowo jednostek OSP: Morzysław, Cukrownia Gosławice i Osiecza Pierwsza.


Ćwiczenia zostały poprzedzone częścią teoretyczną, w której między innymi omówiono zasady BHP oraz stosowanie środków ostrożności poruszając się na wodzie, która jest częścią szlaku żeglugi śródlądowej.

Głównym założeniem warsztatów była lokalizacja i ograniczenie powstałego rozlewiska substancji ropopochodnej na powierzchni rzeki z wykorzystaniem konińskich strażaków wchodzących w skład grup specjalistycznych SGRW-N „Konin” i SGRChem – Eko „Konin”. To właśnie współpraca, pomiędzy grupami specjalistycznymi Komendy,
a jednostkami OSP, miała znaczący wpływ na określenie czasów operacyjnych rozwinięcia zapór z wykorzystaniem platformy ratowniczej i oceny wspólnych działań.

Poziom wody rzeki Warty pozwolił zrealizować stawiane przed strażakami założenia do przećwiczenia, a zdobyta wiedza i wypracowane umiejętności, będą owocować  przy powtarzających się wspólnych działaniach.

Opracowanie: st. kpt. Robert Soliński.

Zdjęcia: st. kpt. Piotr Szafrański.

(Visited 106 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz