Kolejne zatrzymania cudzoziemców przez Nadodrzańską Straż Graniczną

W wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w ten weekend stwierdzono, że 22 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 4 obywateli Ukrainy oraz 1 obywatel Mołdawii, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać lub pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione.

Kolejnych 17 obcokrajowców (6 obywateli Ukrainy, 3 obywateli Mołdawii, 3 obywateli Kosowa, 3 obywateli Bośni i Hercegowiny, 1 obywatel Gruzji oraz 1 obywatel Tajwanu) zatrzymano podczas kontroli legalności pobytu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju.

3 obywateli Kosowa, obywatel Tajlandii oraz 2 obywateli Bośni i Hercegowiny po ustaleniu, że posiadają ważne tytuł pobytowe na terytorium UE, pouczono o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy cudzoziemców ukarano mandatami karnymi. Natomiast jeden z obywateli Bośni i Hercegowiny, został przekazany w ramach readmisji uproszczonej stronie niemieckiej. Pozostali cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Czytaj również …

 
(Visited 153 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz