Kolejne cztery posterunki Policji odtworzone w Wielkopolsce

 

Posterunki Policji w Bralinie, Łęce Opatowskiej, Mikstacie i Obrzycku znów wrócą na mapę województwa wielkopolskiego. Będą służyć mieszkańcom siedmiu gmin w powiatach kępińskim oraz szamotulskim. 20 grudnia w uroczystym otwarciu czterech posterunków uczestniczył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak oraz Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak odwiedził Wielkopolskę, by wspólnie z Komendantem Głównym Policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem wziąć udział w uroczystym otwarciu czterech posterunków Policji, które będą służyć mieszkańcom powiatu kępińskiego oraz szamotulskiego.

20 grudnia tuż po godzinie 11.30 przed siedzibą policjantów w Obrzycku, podczas zbiórki odbyło się uroczyste przywrócenie posterunku. Najpierw wszystkich zaproszonych gości powitał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka. Następnie głos zabrał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, który  wręczył  symboliczny klucz do budynku kierownikowi posterunku – asp. sztab. Maciejowi Lembiczowi. Kilka słów do policjantów oraz zaproszonych gości skierował Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Zarówno Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak jak również Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk w swoich wystąpieniach podkreślali, że dzięki przywracanym posterunkom policjanci są bliżej mieszkańców i w ten sposób realnie podnoszą ich poczucie bezpieczeństwa.

Zbiórka związana z otwarciem posterunków odbyły także kilka godzin wcześniej w kępińskim Bralinie. Otwierając posterunek Policji w Bralinie minister Błaszczak na ręce policjantów przekazał również symboliczne klucze do Posterunków Policji w Łęce Opatowskiej oraz Mikstacie, a także kluczyki do dwóch radiowozów oznakowanych zakupionych z funduszu wsparcia Policji w ramach programu 50/50. Współfinansującymi remont i wyposażenie posterunków oraz zakup pojazdów policyjnych były miejscowe władze samorządowe.

Uroczystości odbyły się z udziałem zaproszonych gości, wśród których byli parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz duchowieństwa.  Zgodnie z tradycją budynki posterunków zostały poświęcone.


Odtworzony posterunek w Obrzycku obejmuje swoim zasięgiem teren dwóch gmin: Obrzycko i Ostroróg. Istniejące wcześniej w tych miejscowościach komisariaty zostały zlikwidowane w 2003 roku i przekształcone w Rewiry Dzielnicowych. Posterunek w Obrzycku znajduje się w gruntownie wyremontowanym budynku. Środki przeznaczone na odnowienie tego obiektu pochodziły z Programu Modernizacji Służb Mundurowych. – Przywracamy posterunki Policji, ale także dbamy, aby funkcjonariusze mieli odpowiednie warunki do służby, żeby byli godnie wynagradzani oraz dysponowali nowoczesnym sprzętem. Realizacja tych wszystkich zadań jest możliwa dzięki Programowi Modernizacji Służb Mundurowych przyjętemu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości – podkreślił szef MSWiA.

Obecny na uroczystości nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, zaznaczył, że lista posterunków do odtworzenia nie jest zamknięta. – Podkreślam, że cały czas jesteśmy otwarci na głosy tych, dla których codziennie zakładamy mundur, czyli na głosy naszych obywateli – powiedział.

Realizacja zadań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa to nie tylko Program Modernizacji, czy przywracanie zlikwidowanych posterunków Policji. To również nowa formuła służby dzielnicowych, którzy dzięki programowi „Dzielnicowy bliżej nas” zostali odciążeni z zadań administracyjnych i tym samym mogą więcej czasu poświęcać mieszkańcom. – Bez policjantów pełniących służbę na miejscu, blisko obywatela i znających problemy lokalnej społeczności, trudniej jest zapewnić bezpieczeństwo – zaznaczył minister Mariusz Błaszczak.


This slideshow requires JavaScript.


(Visited 647 times, 1 visits today)

Leave a Reply