Kierowca z Białorusi bez świadectwa kierowcy

Patrol wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego skontrolował kierowcę, który nie posiadał wymaganych dokumentów.

Dnia 07 maja 2024 r., na Autostradzie A2, inspektorzy z konińskiego oddziału WITD Poznań prowadzący kontrole w Żdżarach, zatrzymali do kontroli pojazd członowy, składający się z pojazdu marki: MAN oraz naczepy marki SCHMITZ.
Kierowcą kontrolowanego zespołu pojazdów był obywatel Białorusi, który na potrzeby litewskiego przedsiębiorstwa wykonywał międzynarodowy transport drogowy z Holandii do Łotwy, przewożąc ładunek kwiatów. Podczas kontroli stwierdzono, iż kierowca, nie miał wydanego świadectwa kierowcy oznaczonego dla przedsiębiorstwa, które wykonywało transport. Było to niezgodne z obowiązującymi przepisami – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r., dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

W związku z powyższym, pobrano kaucję wobec przedsiębiorstwa, na poczet stwierdzonego naruszenia w wysokości 5000 zł.

/witd-poznan/

(Visited 459 times, 1 visits today)

Leave a Reply