KARA ZA NIENORMATYWNĄ MASĘ

Przeładowywanie pojazdów wciąż jest jednym z najczęściej wykrywanych naruszeń przez wielkopolską Inspekcję Transportu Drogowego. Transport z południa regionu na Dolny Śląsk był za ciężki o półtorej tony.


22 lipca inspektorzy transportu drogowego z oddziału w Lesznie ważyli pojazdy na punkcie wagowym w Topólce przy drodze krajowej numer 36. Podczas kontroli normatywności zatrzymali między innymi pojazd ciężarowy z przyczepą z Dolnego Śląska, który jechał na trasie z Ostrzeszowa w okolice Legnicy. Po zważeniu okazało się, że zamiast dopuszczalnych 40 ton, masa pojazdu ciężarowego z przyczepą przekroczyła normę o półtorej tony.

Inspektorzy sporządzili protokół z kontroli, który będzie podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego i nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości 5000 złotych za poruszanie się pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii czwartej. Postępowanie administracyjne zostanie wszczęte również wobec załadowcy.

/witdpoznan.pl/

(Visited 24 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz