Kalisz – Szkolenie strażaków ochotników

W ramach bardzo dobrej współpracy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego kom. Przemysław Czarnecki przeprowadził szkolenie dla strażaków ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej. Zagadnienia poruszane na zajęciach dotyczyły głównie właściwego zabezpieczania miejsc zdarzeń drogowych, pod katem regulacji ruchem. Strażacy zapoznali się również regulacjami prawnymi dotyczącymi tej tematyki.

Policjanci z kaliskiej drogówki angażują się w wiele przedsięwzięć związanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Są wśród nich policjanci, którzy prowadzą spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą, są też tacy którzy angażują się w zabezpieczenie imprez oraz uroczystości organizowanych na terenie miasta i powiatu. Ci najbardziej doświadczeni przekazują swoją wiedzę, czasem zdobywaną latami innym służbowym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Jedno z ostatnich tego typu przedsięwzięć miało miejsce w sobotę, 25 lutego na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. W rolę wykładowcy wcielił się kom. Przemysław Czarnecki – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego.

Podczas zajęć strażacy ochotnicy, którzy często przy zdarzeniach drogowych prowadzą działania ratownicze oraz pomagają policjantom w kierowaniu ruchem, zdobywali niezbędną wiedzę w zakresie prawidłowego zabezpieczenia miejsca wypadku.

Uczestnikom szkolenia przypomniano o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać w czasie wykonywania czynności na drodze. Naczelnik drogówki omówił również aktualne przepisy prawne oraz zademonstrował w jaki sposób prowadzić ręczną regulację ruchu drogowego na miejscu zdarzenia.
Udział funkcjonariuszy Policji w tego typu szkoleniach jest istotny, ponieważ często mundurowi wspólnie regulują ruchem na drodze. Podczas takich spotkań omawiane są również konkretne sytuacje z jakimi można się spotykać, podczas zabezpieczenia miejsc zdarzeń drogowych.

(Visited 94 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz