Kalendarz trzech religii po raz drugi w Poznaniu

„W naszym fyrtlu. Chrześcijanie, żydzi i muzułmanie razem” – wyjątkowy kalendarz trzech religii po raz drugi został wydany w Poznaniu. Stworzyli go wspólnie: ksiądz, rabin i imam, a druk sfinansowało miasto.

Poznański kalendarz jest efektem szeregu spotkań imama Youssefa Chadida, podrabina Szymona Zadumińskiego i księdza misjonarza oblata Marcina Wrzosa. To już drugie wydanie, którego celem jest lepsze wzajemne poznanie się ludzi różnych religii oraz kultur. Pierwszy poznański kalendarz trzech religii ukazał się rok temu, a inspiracją do niego była podobna inicjatywa z Katowic. Pomysł trafił na podatny poznański grunt, gdzie w jednym fyrtlu żyją obok siebie – zazwyczaj w pokoju i wzajemnym szacunku – chrześcijanie, muzułmanie i żydzi.

– Dialog chrześcijańsko-żydowski trwa w naszym mieście już kilkanaście lat – mówi o. dr Marcin Wrzos OMI, koordynator projektu. – Od kilku lat trwa też dialog chrześcijańsko-muzułmański, a niedawno pojawił się i żydowsko-muzułmański. Prace nad kalendarzem generują spotkania, dialog, ich efektem są przyjaźnie, odwiedziny podczas świąt. Te spotkania, często w kameralnej atmosferze, prowadzone są nie tylko w cieniu synagogi, meczetu czy poszczególnych kościołów, ale czasem również w zaskakujących miejscach.

Na pierwszych stronach kalendarza znajduje się opracowanie wyjaśniające różnice rachuby czasu w kulturze chrześcijańskiej, arabskiej i żydowskiej. Poza standardowym kalendarium gregoriańskim znajdziemy w nim też kalendaria muzułmańskie i żydowskie, oparte na innych rachubach czasowych, bo datowanych od powstania świata (żydzi), czy od pielgrzymki proroka Muhammeda z Mekki do Medyny (muzułmanie).

– Dziękuję Marcinowi, że z tak wielką determinacją mobilizował Youssefa i mnie do prac nad kalendarzem – mówi Szymon Zadumiński, podrabin żydowskiej gminy wyznaniowej w Poznaniu. – Wyciągnęliśmy wnioski z ubiegłorocznej edycji i udoskonaliliśmy kalendarz. Mam nadzieję, że idea, która przyświecała nam przy tej pracy, dzięki niemu szybko trafi do ludzi.

Kalendarz zawiera najważniejsze święta trzech religii, wyszczególnia dni ich modlitwy (niedziela, szabat, dzień zgromadzenia), nazwy poszczególnych miesięcy. W części dotyczącej chrześcijan pojawiają się święta nie tylko katolików, ale również prawosławnych, protestantów, czy starokatolików. Wyróżnione są też daty polskich świąt narodowych oraz innych ważnych dni, jak np. Dzień Babci czy Dzień Dziadka. Na poszczególnych kartach znajdują się zdjęcia związane z Poznaniem, a także wyjaśnienia dotyczące modlitwy, jej rodzajów i znaczenia dla chrześcijaństwa, islamu i judaizmu.

– Głęboko wierzę, ze takie inicjatywy są konieczne, ponieważ stanowią przeciwwagę dla nieporozumień i zła, które może nas dotykać z powodu ignorancji – podkreśla Omar Abdel Fattah, przedstawiciel poznańskiej wspólnoty muzułmańskiej. – Każda religia jest drogą do poznania Boga. Mam nadzieję, że dzięki temu kalendarzowi będziemy mogli lepiej poznać się nawzajem.

Projekt został sfinansowany z pieniędzy z budżetu Miasta Poznania – kalendarz jest dostępny za darmo. Został wydany w  5 tys. egzemplarzy – w zeszłym roku nakład wynosił 3,5 tys. egzemplarzy i rozszedł się w dwa dni.

– W Poznaniu jest miejsce dla każdego, niezależnie od poglądów orientacji, narodowości – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Naszym obowiązkiem jest zadbać o to, by każdy czuł się w tu jak u siebie w domu. Kalendarz jest krokiem w dobrą stronę – ma nas zbliżać do siebie i łączyć.

W tym roku dzięki działaniom Wydziału Oświaty UM, kalendarz trafi też do poznańskich szkół – do klas, w których są uczniowie różnych wyznań. Poza tym otrzymać go można: w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, w punktach informacji kulturalnej (plac Wolności) i turystycznej (Stare Miasto), w synagodze, meczecie oraz w parafii i klasztorze oblatów w Poznaniu. Jest dostępny również na stronie www.misyjne.pl.

AW /poznan.pl/

 (Visited 68 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz