Jest zgoda na budowę obwodnicy Rogoźna

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec-Rogoźno.Decyzję przekazała dziś wicemarszałkowi województwa wielkopolskiego Wojciechowi Jankowiakowi w obecności II wicewojewody wielkopolskiego Jarosława Maciejewskiego. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Inwestycja obejmuje budowę ponad 7 km nowego odcinka drogi wojewódzkiej. Projekt zakłada także wykonaniedwóchrond z istniejącą drogą wojewódzką nr 241 oraz drogą krajową nr 11 i drogą powiatową nr 1352P. Ponadto w ramach inwestycjizaprojektowanoskrzyżowania zwykłe z drogami gminnymi, wiadukt nad linią kolejową, most nad rzeką Wełną i przepusty na rzeką Rudką i Strugą Sokołowską oraz dodatkowe jezdnie.

Budowa obwodnic jest kluczowa dla rozwoju regionu z wielu powodów. To z jednej strony poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, podniesienie komfortu życia mieszkańców, a także nowe szanse na rozwój dla naszego województwa poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów– podkreśla wojewoda Agata Sobczyk. – Jestem przekonana, że tak wyczekiwana przez mieszkańców obwodnica Rogoźna przysłuży się zarówno samej gminie i sąsiadującym samorządom, ale przede wszystkim całej Wielkopolsce – dodaje.

Budowa obwodnicy Rogoźna zostanie zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dzięki dofinansowaniu udzielonemu samorządowi województwa wielkopolskiego w wysokości blisko 49 mln zł. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ponad 97 mln zł.

(Visited 68 times, 1 visits today)

Leave a Reply