Inwestycje na północy Poznania

Skala i zakres przedsięwzięć realizowanych przez miasto na północy Poznania jest bezprecedensowa. Łącznie, przeprowadzone i planowane w tej kadencji inwestycje w rejonie Moraska, Radojewa, Umultowa i Naramowic, są warte setki milionów złotych. To przede wszystkim największa miejska inwestycja transportowa, czyli tramwaj na Naramowice. Ale to także największy w tej kadencji projekt oświatowy, którego realizacja zakończy się za niecałe pół roku.


W ostatnich latach w północnych dzielnicach Poznania miastu przybyło najwięcej mieszkańców. Za szybkim tempem zabudowy długo nie nadążał rozwój niezbędnej infrastruktury. Do czasu. Obecnie Miasto, wraz z radą osiedla, stara się nadrobić wieloletnie zaniedbania w tym rejonie Poznania. I choć najwięcej pieniędzy pochłaniają w tym rejonie inwestycje w infrastrukturę transportową i oświatową – prowadzone i planowane są również działania o mniejszej skali finansowej, ale równie niezbędne dla codziennego funkcjonowania lokalnej społeczności.

– Przez lata osiedla peryferyjne były zaniedbywane. Przybywało mieszkańców, ale nie szła za tym infrastruktura. Mamy świadomość, że w tym rejonie musimy zainwestować więcej niż na innych osiedlach. Już dziś robimy więcej niż wynosi średnia osiedlowa – podkreśla prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
Wieczne korki na Naramowickiej, brak chodników i oświetlenia, zalewane ulice z zaledwie utwardzoną nawierzchnią – to tylko niektóre z problemów, z którymi muszą na co dzień mierzyć się mieszkańcy tych osiedli.


Największa inwestycja komunikacyjna

Korki na Naramowickiej znikną, gdy powstanie trasa tramwajowa łącząca Naramowice z centrum miasta. Ruszyły już prace związane z realizacją pierwszego etapu inwestycji, który – wraz z przebudową układu drogowego w okolicy – pochłonie ok. 430 mln zł. Realizacja prac budowlanych, dzięki którym trasa tramwajowa połączy pętlę „Wilczak” z przystankiem końcowym „Błażeja”, potrwa do 2021 roku. Wiosną 2022 roku pierwsza część inwestycji powinna być oddana do użytku.

Najpóźniej w II kwartale przyszłego roku powinna być gotowa dokumentacja przetargowa dla drugiego etapu inwestycji, czyli odcinka trasy tramwajowej łączącego pętlę „Wilczak” ze skrzyżowaniem ulic Garbary i Estkowskiego.

Na możliwość dojazdu tramwajem do centrum czekają m.in. nowi mieszkańcy ul. Bolka. Miasto oddało pod koniec ubiegłego roku do użytku dwa budynki z mieszkaniami komunalnymi, które zasiedliło 90 rodzin.

Parking, tramwaj, rower

Równolegle z budową tramwaju na Naramowice, Miasto podejmuje działania, które mają pomóc w ograniczaniu wjazdu pojazdów do Poznania. Wśród nich jest budowa parkingów Park and Ride. Pierwszy z nich na początku roku oddano do użytku właśnie w północnej części miasta – przy ul. Szymanowskiego. Obiekt, wybudowany kosztem ok. 5,8 mln zł, umożliwia sprawną przesiadkę do Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, którego infrastruktura torowo-sieciowa jest regularnie odnawiana. W ostatnich trzech latach z miejskiej kasy przeznaczono na ten cel ok. 13 mln zł. Kolejne środki – ok. 2,8 mln zł – zostaną przeznaczone na przebudowę wiaduktu nad PST – Szymanowskiego. Projekt jest już gotowy. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na listopad przyszłego roku.

Do pętli PST można dojechać również rowerem. W północnej części Poznania rozwija się infrastruktura dla korzystających z jednośladów. Montowane są nowe stojaki rowerowe – w październiku ub. roku przybyło ich ponad 30. W tym roku planuje się utworzenie kolejnych miejsc postojowych dla rowerów przy węzłach przesiadkowych i przystankach peryferyjnych. Trwa wybór lokalizacji. Wśród propozycji są m.in. pętle na Morasku i w Radojewie oraz ul. Boranta.

Od początku tegorocznego sezonu system Poznańskiego Roweru Miejskiego w tej okolicy wzbogacił się o dwie nowe stacje – w rejonie ulic Karpia i Jasna Rola.  Powstają również nowe drogi dla rowerów – w najbliższym czasie realizowane będą ścieżki rowerowe m.in. wzdłuż ul. Połabskiej, Umultowskiej, Łużyckiej, Stoińskiego i Wiechowicza. Bezpieczniejsze dla wszystkich, w tym również dla rowerzystów, ma być skrzyżowanie ulic: Stróżyńskiego-Marka z Aviano- Morasko-Mateckiego, które będzie przebudowane do października przyszłego roku.

Nowe chodniki, nowe ulice

Budowa ścieżek rowerowych projektowana jest często łącznie z chodnikamI – tak jest m.in. w przypadku opracowywania projektu budowy chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogowym ul. Naramowickiej, od skrzyżowania z ulicą Łużycką do ulicy Rubież. Projekt ma być gotowy już w czerwcu.

Deficyt dobrych dróg i chodników jest w północnej części miasta wciąż bardzo widoczny, choć w ostatnich latach prowadzone były inwestycje w tym zakresie – m.in. dwa lata temu za ponad milion złotych wybudowany został chodnik w ul. Morasko, po zachodniej stronie pasa drogowego, na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorytowej. Podobną kwotę pochłonęła zakończona na początku tego roku budowa chodnika w ul. Naramowickiej, od ul. Rumiankowej do nr 374. W ubiegłym roku chodniki wybudowano również w ul. Wiesiołkowej, Rdestowej oraz Radojewo, od nr 23 do nr 36.

Trwają przygotowania do kolejnych realizacji tego typu – m.in. na ulicy Morasko, na odcinku od ul. Szklarniowej do ul. Meteorytowej. W czerwcu zakończy się projektowanie chodnika, na którego budowę zarezerwowano milion złotych. W czerwcu będą gotowe projekty układów drogowych dla ul. Nad Różanym Potokiem, przebudowy skrzyżowania ul. Jaśkowiaka i ul. Radojewo z budową chodnika do ul. Arnikowej, wyniesionego skrzyżowania ulic Jasna Rola i Błażeja z chodnikiem w ulicy Błażeja od posesji 18b do ul. Jasna Rola po stronie północnej oraz budowy ulic Glinienko, Janowo, Łysy Młyn, Drogocin, Knyszyn, Glinno.

Suchą nogą, w świetle lamp

Również do czerwca powstanie dokumentacja projektowa na budowę studni chłonnych i urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe z wpustów kanalizacji deszczowej na ul. Naramowickiej.

Zwiększeniu bezpieczeństwa Osiedla Morasko-Radojewo przed podtopieniami służyła prowadzona rok temu rewitalizacja stawu retencyjnego przy ul. Morasko. Za ponad pół miliona złotych nie tylko przywrócono pojemność retencyjną zbiornika, ale stworzono również możliwość jego dalszej  rozbudowy oraz – co również istotne – podniesiono walory estetyczne terenu.

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2018-2019 zarezerwowano ok. 2 mln zł na przygotowanie projektu i budowy odcinków ul. Rubież i Bolka z odwodnieniem i oświetleniem, a na lata 2018-2020  – niemal 4 mln zł na budowę układu drogowego w rejonie ul. Hodowlanej. W tym ostatnim wypadku w inwestycji będzie partycypował deweloper.

Na północnych osiedlach Poznania przybywa oświetlenia. M.in. w grudniu ubiegłego roku, ze środków Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, zamontowano oświetlenie na ul. Jasna Rola. Opracowano również projekt oświetlenia drogowego dla ul. Poligonowej.  Do grudnia tego roku na ul. Naramowickiej, w trzech najbardziej niebezpiecznych miejscach, zamontowane zostanie aktywne oświetlenie dla pieszych.

Miliony na oświatę i kulturę

Jedną z ważniejszych inwestycji w infrastrukturę drogową w rejonie Moraska, Radojewa, Umultowa i Naramowic jest budowa dojazdu do powstającego zespołu szkolno-przedszkolnego. Do sierpnia, za ok. milion złotych, utwardzona zostanie ulica Umultowska przy szkole oraz ul. Ślazowa, zaplanowana jako ciąg pieszo-jezdny. Z kolei przy ul. Zagajnikowej – od ul. Naramowickiej do szkoły – powstanie chodnik.

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na Naramowicach za ok. 28 mln zł to największa inwestycja oświatowa w tej kadencji samorządu. Już od września, z początkiem nowego roku szkolnego, naukę w nowej placówce rozpocznie ok. 600-700 dzieci w 24 oddziałach szkoły podstawowej i 6 oddziałach przedszkola. Szkoła, dostępna w pełni dla osób niepełnosprawnych, będzie wyposażona w bibliotekę z czytelnią oraz salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany na cele sportowe i rekreacyjne. W obiekcie trwają już roboty elewacyjne. W budynkach przedszkola i sali gimnastycznej osiągnięto stan surowy zamknięty, w budynku szkoły trwa montaż stolarki aluminiowej.

Prace elewacyjne i wykończeniowe trwają już w zespole nowych domów dziecka przy ul. Sarmackiej, budowanym za ponad 8 mln zł. Na czerwiec zaplanowano uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Niedaleko od tego miejsca ruszą w marcu roboty budowlane związane z modernizacją i rozbudową Szkoły Podstawowej nr 48. Za ok. 8,5 mln zł zostanie dobudowane skrzydło dydaktyczne oraz skrzydło z salą gimnastyczną. Oprócz tego powstanie zespół boisk zewnętrznych o nawierzchni syntetycznej i tartanowej, zmodernizowany zostanie stary budynek szkoły. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zaplanowano na maj przyszłego roku.

Od początku roku przy ul. Rubież działa już największa filia Biblioteki Raczyńskich. Na ok. 400 metrach kwadratowych na czytelników czeka aż 30 tysięcy książek oraz tysiące filmów, płyt CD i audiobooków.

Razem z mieszkańcami

Miasto współpracuje z mieszkańcami. Od lat angażuje się finansowo w realizację inwestycji lokalnych. W ramach powoływanych stowarzyszeń, mieszkańcy mogą prowadzić inwestycje polegające na budowie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej, dróg, chodników i oświetlenia, pokrywając od 25% do 50% całych kosztów. Resztę środków dokłada Miasto.

Od 2015 roku, w ramach takiej współpracy, w rejonie Moraska, Radojewa, Umultowa i Naramowic, powstały m.in. kanalizacja w ul. Cytrynowej, Cynamonowej, Karmelowej, Czekoladowej i Waniliowej, w ul. Huby Moraskie zbudowano sieć wodociągową, sieć energetyczną niskiego napięcia, utwardzono drogę dojazdową, sfinansowano budowę jezdni z infrastrukturą w ul. Kwarcowej, Granatowej, Bogusza i Budzisława.

Osiedlowe inwestycje prowadzone są również w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku do realizacji przeznaczono wybraną głosami mieszkańców budowę skweru przy ul. Łużyckiej.  Za ok. pół miliona złotych skwer zostanie wyposażony w nowy układ komunikacyjny ze ścieżkami dla pieszych i placykami, ławki i kosze na śmieci, a także w przestrzeń rekreacyjną dla seniorów. Nasadzona zostanie zieleń, zamontowane zostaną lampy parkowe.

biuro prasowe/poznan,pl

Załączniki

 
(Visited 270 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz