INSPEKTORZY W SZKOŁACH

Do dwóch wielkopolskich szkół zawitali inspektorzy transportu drogowego w ramach projektu Akademia Krokodyla, który przybliża młodym ludziom tematykę transportu drogowego.

22 maja wielkopolscy inspektorzy transportu drogowego, z oddziału w Lesznie, spotkali się z nauczycielami i uczniami z Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie. Wizytę zorganizowano przy okazji obchodzonego 23 maja dnia spedytora. Głównym celem spotkania z młodzieżą, z klas o profilu technik – spedytor, było przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu przepisów o czasie pracy kierowców.


Tradycyjnie, spotkanie podzielono na dwie części. W pierwszej inspektorzy omówili przepisy z zakresu dozwolonych okresów prowadzenia pojazdu i odpoczynków kierowców. Druga część przybrała formę warsztatów, podczas których uczniowie w grupach rozwiązywali praktyczne zadania. Uczniowie wykazali dużą aktywność i potwierdzili wysoki poziom wiedzy. Spotkanie dało im możliwość zadawania nurtujących pytań zwłaszcza związanych z systemu prawnym sankcjonowania nieprawidłowości w transporcie drogowym.

Z kolei 24 maja inspektorzy z Poznania pojawili się już po raz drugi w Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach, która kształci przyszłych logistyków. Uczniowie zdają tam kwalifikację zawodową pod nazwą organizacja transportu. Dlatego spotkanie z praktykami, którzy mówili między innymi o przewozie materiałów niebezpiecznych ADR i tachografach, było tak pożyteczne.

witdpoznan.pl

(Visited 39 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz