Gruzin przekonał się, że strażników granicznych niełatwo oszukać

Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Poznaniu-Ławicy przyjęli od poznańskich policjantów i zatrzymali Gruzina, który przebywał w Polsce nielegalnie. Ponadto jak się później okazało, cudzoziemiec podczas legitymowania przez policyjny patrol posłużył się podrobionym dokumentem jako autentycznym. Teraz już wie, czym to grozi.
6 listopada poznańscy funkcjonariusze SG przyjęli od policjantów 39-letniego Gruzina wraz z wnioskiem o wydanie cudzoziemcowi decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Przekazany Gruzin został zatrzymany w związku z brakiem dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju.

Wobec cudzoziemca niezwłocznie podjęto czynności służbowe, w trakcie których funkcjonariusz SG zwrócił uwagę na okazane gruzińskie prawo jazdy, wystawione na jego dane osobowe. Dokument wzbudził zastrzeżenia technika kryminalistyki co do jego autentyczności, gdyż znacząco odbiegał od obowiązującego wzoru. Jak ustalono, zatrzymany mężczyzna posłużył się sfałszowanym dokumentem podczas legitymowania przez policyjny patrol na jednej z poznańskich ulic.

Wobec obywatela Gruzji wszczęto postępowanie karne i przedstawiono zarzut posłużenia się podczas kontroli policyjnej podrobionym dokumentem jako autentycznym. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze. Za użycie podrobionego dokumentu jako autentycznego grozi mu kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5. Wszczęto także postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, a do czasu wydania decyzji Gruzin został objęty dozorem SG.

 

 

(Visited 232 times, 1 visits today)

Leave a Reply